Zgłoś korupcję

Zgłoś korupcję

 

Powstały w Komendzie WojewódzkiejWydział dw. z Korupcją jest organem zajmującym się ściganiem przestępstwzwiązanych z czerpaniem korzyści majątkowych i materialnych przezosoby piastujące funkcje publiczne ( np. urzędnicy państwowi,samorządowi itp.). 
          Każdy, kto posiadakonkretne informacje o tego typu przestępczej działalności może skontaktowaćsię pisemnie bądź  drogą elektroniczną z funkcjonariuszami Wydziału:

 

 

 

Wydział dw. z Korupcją
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań


e.mail
korupcja@wielkopolska.policja.gov.pl 

Zgłaszającym gwarantujemy anonimowość 

 

 

 

 

 

Zarząd I Biura Spraw Wewnętrznych KGP

Wydział w Poznaniu:

Sekretariat wydziału

tel.   47 77 133 50                           

ul.Kochanowskiego 2a, 60-884 Poznań

bswpoznan@op.pl

 

 

Powrót na górę strony