Tu znajdziesz pomoc!

Tu znajdziesz pomoc!

JEŻELI SZUKASZ POMOCY,
SPRAWDŹ PONIŻSZE INFORMACJE !


  

Przemoc w rodzinie

Instytucje, do których można zgłaszać się po pomoc:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń

e-mail: pcpr@gostyn.pl

tel. 65 572 75 28

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu

ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń

e-mail: mgops@gostyn.pl

tel. 65 572 01 11, 65 572 01 64, 65 572 61 57, 65 572 38 49
fax: 65 572 39 11

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

ul. Szkolna 1, 63-820 Piaski
tel. 65 573 90 08
fax: 65 573 90 08
e-mail: gops@piaski-wlkp.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
tel./fax: 65 573 13 18

e-mail: poniec@opsinfo.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie

ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

tel. 65 575 89 91, 65 575 89 89

fax: 65 575 89 89

e-mail: gopspepowo@wp.pl

 

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
tel. 65 573 49 53
fax: 65 573 49 53

e-mail: opspogorzela@wp.pl, mgops@pogorzela.pl

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi

ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia

tel. 065 571 11 09

e-mail: mgops@krobia.pl

 

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wielkopolski
tel./fax:  65 571-61-12
e-mail: ops@borekwlkp.pl

 

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Marysin 1, 63-820 Piaski
tel. 609 730 822

fax: 65 573 90 00
e-mail: boik@boik.org.pl
Do Ośrodka osoby zainteresowane mogą zgłaszać się:

  • samodzielnie,

  • za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

  • za pośrednictwem OPS,

  • za pośrednictwem Policji,

  • za pośrednictwem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Odwykowej.

 

   

   

Niebieska Linia – pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

tel. 0 800 120 002

 

Zatrzymać Przemoc – bezpłatny telefon Komendy Stołecznej Policji

tel. 0 800 120 148

 

Pomarańczowa Linia – pomoc rodzicom, których dzieci piją

tel. 0 801 14 00 68

 

Antynarkotykowy Telefon Zaufania

tel. 0 801 199 990

 

(codziennie od 1600 do 2100)

 

Pogotowie Makowe – pomoc rodzinie

tel. 0 801 109 696

 

(od poniedziałku do piątku: 1000 – 2000, w soboty od 1000 do 1500)

 

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. (065) 573 90 00

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – telefon zaufania

tel. (065) 572 77 99

 

(środa: od 1500 do 1800)

 

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu – telefon zaufania

tel. (065) 575 82 97

 

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu – Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

tel. (065) 575 82 09,  575 8238,  575 8239

 

Punkt wsparcia w Gostyniu - dla osób uzależnionych i ich rodzin

ul. Willowa 3a

tel. (065)  572 00 73

 

·          Poniedziałek: psycholog Bernadeta Bulińska – od 14:00 do 119:00

·          Wtorek:         nieczynne

·          Środa:            prawnik Paweł Ciosek – od 1400 do 1700

           psycholog Bernadeta Bulińska – od 1700 do 1900

·          Czwartek:      terapeuta Zbigniew Jędrzejewski – od 15:00 do 19:00

·          Piątek:            terapeuta Hanna Jędrzejewska – 16:00 do 19:00

 

Samopomocowa Grupa Wsparcia AA "Róża" dla osób uzależnionych od alkoholu

Dom Katechetyczny w Gostyniu


(każdy ostatni piątek miesiąca od godz. 1800)

 

Samopomocowa Grupa Wsparcia AL. Anon "Iskierka" dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu

Dom Katechetyczny w Gostyniu


(każda ostatnia sobota miesiąca od godz. 1600)

 

Samopomocowa Grupa Wsparcia Al. Ateen dla dzieci osób uzależnionych od alkoholu

Święta Góra – Głogówko
tel. (065) 572 06 97; (065) 572 31 77

 

Duszpasterstwo Trzeźwości – dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

Święta Góra – Głogówko
tel. (065) 572 00 14

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Gostyniu

ul. Starogostyńska 9

tel. (065) 572 12 88

 

 

L I N K I

 

 

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Krajowe biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kampania społeczna "Dzieciństwo bez przemocy"

Anonimowi Narkomani - Region Polska

Porandia - narkomania. Serwis pomocowo - edukacyjny

Centrum informacji o sektach

Strona Ruchu Obrony Rodziny i jednostki - sekty

Kampania społeczna "Dziecko w sieci"

Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami "LaStrada"

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej Piaski - Marysin

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gostyniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Powrót na górę strony