Aktualności

13 KWIETNIA - DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Data publikacji 15.04.2024

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – prawie 22 tys. obywateli II Rzeczypospolitej zostało zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD na rozkaz sowieckich władz. Ustanowiony w 2007 roku uchwałą Sejmu RP Dzień Pamięci przypada w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.

17 września 1939 r., po sowieckiej agresji na Polskę, w niewoli znalazło się około 250 tys. polskich jeńców, w tym ponad 10 tys. oficerów Wojska Polskiego.

5 marca 1940 roku na najwyższym szczeblu sowieckich władz zapadła decyzja o wymordowaniu polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz Polaków przetrzymywanych w więzieniach NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej.

3 kwietnia 1940 r., po trwających miesiąc przygotowaniach, rozpoczęto likwidację obozu w Kozielsku, a dwa dni później - obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Przez następnych sześć tygodni Polacy wywożeni byli z obozów do miejsc kaźni. Z Kozielska 4404 osoby przewieziono do Katynia i zamordowano strzałami w tył głowy, zaś 3896 jeńców ze Starobielska zabito w pomieszczeniach NKWD w Charkowie, a ich ciała pogrzebano na przedmieściach miasta w Piatichatkach. Z kolei 6287 osób z Ostaszkowa rozstrzelano w gmachu NKWD w Kalininie (obecnie Twer) i pochowano w miejscowości Miednoje.

Łącznie zamordowano 14587 jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS.
Prawda o sprawcach ludobójstwa, dokonanego przez funkcjonariuszy NKWD na prawie 22 tys. obywatelach II Rzeczypospolitej, została oficjalnie potwierdzona dopiero po 50 latach i do dziś pozostaje niezabliźnioną raną.


W celu przybliżenia historii i wydarzeń tamtego okresu zapraszamy na stronę internetową www.katynpromemoria.pl.
Portal „Katyń Pro Memoria” jest oparty na trójstopniowej narracji, która pozwala poczuć atmosferę miejsca, zanurzyć się w symboliczny katyński las i spacerując po nim na nowo odkryć wydarzenia i miejsca znane z tragicznych kart polskiej historii. Podążając w głąb symbolicznego lasu, odkrywamy „Głosy” Ofiar, bliskich, świadków ekshumacji, dokumenty. Czytają je wybitni aktorzy. Bardziej dociekliwi mogą wyjść poza symboliczną przestrzeń i zobaczyć, jak cmentarze wyglądają w rzeczywistości. Funkcjonowanie portalu jest jeszcze bardziej cenne w obecnej sytuacji, kiedy odwiedzenie któregokolwiek z cmentarzy katyńskich jest praktycznie niemożliwe – Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie został ostrzelany przez wojska rosyjskie, zaś Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni znajduje się na terytorium objętym do niedawna działaniami wojennymi.


 

Powrót na górę strony