Rewir Dzielnicowych w Gostyniu

Plany priorytetowe realizowane przez dzielnicowych na terenie gmin Gostyń i Piaski

Dzielnicowi podczas codziennych służb obchodowych realizują zadania zmierzające do ograniczenia różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń. Każdy z nich ma opracowany tzw. plan priorytetowy działań na terenie swojej dzielnicy.


 

Dzielnicowi działający na terenie gminy Gostyń i Piaski na podstawie krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozmów z mieszkańcami opracowali tzw. plany priorytetowe, których realizacja zawartych w nich założeń ma ograniczyć zjawiska przestępczości, wykroczeń i niepożądanych zachowań.


 

Dzielnica nr 1 –asp. Damian Ratajczak

tel. kom. 786 936 233

e-mail: dzielnicowy.gostyn1@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku został objęty rejon ulicy Rynek w Gostyniu, gdzie gromadzi się młodzież wytwarzająca duże ilości odpadów, które nie mieszczą się do koszy na śmieci i wysypują dookoła koszy. Tego rodzaju zachowania negatywnie wpływają na ocenę społeczeństwa. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym st. asp. Filipem Ratajczakiem. 


 

Dzielnica nr 2 –st. asp. Krzysztof Jędrowiak

tel. kom. 786-936-234 

e-mail: dzielnicowy.gostyn2@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku objęty został rejon ul. Górnej, na wysokości posesji 78-28, gdzie notorycznie dochodzi do łamania przepisów z zakresu ruchu drogowego dotyczących nieprawidłowego parkowania.W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym st. asp. Krzysztofem Jędrowiakiem.


 

Dzielnica nr 3 – asp. Marcin Staśkiewicz

tel. kom. 786 936 235

e-mail: dzielnicowy.gostyn3@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku objęty został objęty rejon przejścia dla pieszych przy ul. Łokietka, gdzie nieprawidłowo parkuja pojazdy. Celem planu jest ograniczenie niepożądanych zdarzeń dotyczących umieszczania na ścianach rysunków, napisów oraz grafitti. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym  asp. Marcinem Staśkiewiczem.


 

Dzielnica nr 4 – mł. asp. Marek Balczyński

tel. kom. 516 952 851,  

e-mail: dzielnicowy.gostyn4@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym w okresie od 7 marca 2023 roku do 7 sierpnia 2023 roku na terenie dzielnicy nr 4 w Gostyniu objęty zostanie rejon os. 700-lecia, gdzie często dochodzi do zanieczyszczenia drogi, chodników, terenów zielonych odchodami zwięrząt przebywajacych wraz ze swoimi właścicielami na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym mł. asp. Markiem Balczyńskim.


 

Dzielnica nr 5 – mł.asp. Maciej Pożegowiak

tel. kom. 786 936 236

e-mail: dzielnicowy.gostyn5@po.policja.gov.pl


 

Plan priorytetowy w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku dzielnicowego rejonu dotyczył będzie szeregu działań mających na celu wytyczenie i powstanie przejścia dla pieszych w rejonie obiektów OSiR (basen i boisko) celem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym mł. asp. Maciejem Pożegowiakiem.

 

Dzielnica nr 6 – asp. szt. Marcin Szafraniak

tel. kom. 786-936-238

e-mail: dzielnicowy.gostyn6@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku objęty został rejon sołetcwa Kosowo, gdzie najczęściej w trakcie dnia dochodzi do niezachowywania środków ostrożności przy trzymaniu psów. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach proszę o kontakt z dzielnicowym asp. szt. Marcinem Szafraniakiem

 

Dzielnica nr 7 – asp. Damian Ratajczak

tel. kom. 786936237

e-mail: dzielnicowy.gostyn7@po.policja.gov.pl


 

Plan priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku zostały objęte ulice: Strzelecka, Sprzeczna, Piaskowa, Nowa, Wyzwolenia, Słowackiego, Powstańców Wlkp. gdzie dochodzi do zanieczyszczania drogi, chodników, terenów zielonych odchodami zwierząt przebywającymi wraz ze swoimi właścicielami na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Tego rodzaju zachowania negatywnie wpływają na ocenę społeczeństwa. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym asp. Damianem Ratajczakiem.


 

Dzielnica nr 8 –  asp. szt. Maciej Stachowiak

tel. kom. 516 952 725

e-mail: dzielnicowy.gostyn8@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym na terenie dzielnicy nr 8 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku objęty został rejon miejscowości Rębowo, gdzie dochodzi do niezachowywania środków ostrożności przy trzymaniu psów.  Tego rodzaju zachowania negatywnie wpływają na ocenę społeczeństwa. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym asp.szt. Maciejem Stachowiakiem.


 


 


 

 

Powrót na górę strony