Czerwiec 2019 - Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego - KPP Gostyń

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Czerwiec 2019

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu gostyńskiego w czerwcu 2019 roku.

 

W czerwcu 2019 roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 53 kolizje drogowe oraz 2 wypadki drogowe, w których rannych została 1 osoba oraz 1 osoba poniosła śmierć na miejscu.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

5

3

2

Od początku roku

19

16

18

 

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

34

34

53

Od początku roku

221

221

266

 

Liczba osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

5

5

1

Od początku roku

22

20

17

 

Liczba osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

0

1

Od początku roku

1

1

1

 

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w czerwcu 2019 roku to:

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 7 zdarzeń,

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 7 zdarzeń,

- nieprawidłowe cofanie, wyprzedzanie, wymijanie, skręcanie – 12 zdarzeń,

- niezachowanie bezpiecznego odstępu – 10 zdarzeń,

- stan jezdni – 10 zdarzeń,

- zwierzyna leśna – 4 zdarzenia,

- inne – 3 zdarzenia.

 

MIEJSCA ZAGROŻONE W czerwcu 2019 roku najczęściej dochodziło do zdarzeń drogowych na terenie miasta i gminy Gostyń oraz Piaski.

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W czerwcu 2019 roku policjanci ujawnili na terenie powiatu 11 nietrzeźwych
oraz 1 w stanie po użyciu kierujących pojazdami mechanicznymi, a także 3 rowerzystów w stanie nietrzeźwości i 3 w stanie po użyciu.

Nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 1 kolizji drogowej.

 

SPRAWCY

W czerwcu 2019 roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali 36 zdarzeń drogowych, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 3 zdarzenia, kierujący motocyklem 1 zdarzenie.

Piesi uczestnicy ruchu drogowego nie byli sprawcami zdarzeń drogowych.