Styczeń 2018 - Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego - KPP Gostyń

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Styczeń 2018

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu gostyńskiego w styczniu 2018 roku.

 

 

W styczniu 2018 roku na drogach powiatu zaistniał 1 wypadek drogowy oraz 32 kolizje drogowe (w wypadkach 1 osoba została ranna).

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

4

4

1

Od początku roku

4

4

1

 

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

30

29

32

Od początku roku

30

29

32

 

Liczba osób rannych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

4

4

1

Od początku roku

4

4

1

 

Liczba osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

-

1

-

Od początku roku

-

1

-

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w styczniu 2018 roku to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu –7 zdarzeń,

- nieprawidłowe cofanie, wyprzedzanie, wymijanie, skręcanie – 9 zdarzeń,

- niezachowanie bezpiecznego odstępu – 3 zdarzenia,

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 5 zdarzeń,

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1 zdarzenie,

- stan jezdni – 4 zdarzenia,

- zaśnięcie – 1 zdarzenie,

- inne – 3 zdarzenie,

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

W styczniu 2018 roku dochodziło najczęściej do zdarzeń drogowych na terenie miasta Gostynia, a także w obszarze gmin Borek Wlkp., i Piaski.

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W styczniu 2018 roku policjanci ujawnili na terenie powiatu 4 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, a także 2 rowerzystów w stanie nietrzeźwości. Nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 2 zdarzeń drogowych.

 

SPRAWCY

W styczniu 2018 roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali 20 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 9 zdarzeń. Piesi uczestnicy ruchu drogowego nie byli sprawcami zdarzeń drogowych.