Bezpiecznie w czasie wakacji - Profilatyka ogólna - KPP Gostyń

Profilatyka ogólna

Bezpiecznie w czasie wakacji

Policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną w gostyńskiej komendzie spotkała się z uczestnikami półkolonii. Podczas spotkania przypomniała podstawowe zasady bezpieczeństwa jakimi należy się kierować podczas wakacji.

 

W dniu wczorajszym policjantka z gostyńskiej komendy spotkała się z uczestnikami półkolonii z gminy Piaski. Podczas spotkania omówiła zasady bezpieczeństwa nad wodą, w lesie, podczas zabawy. Dzieci miały okazję usłyszeć cenne porady jak zachowywać się w domu, w podróży, czy na miejscu wypoczynku tak aby nie zrobić sobie krzywdy.

Uczestnicy usłyszeli także o drugiej edycji konkursu „Filmowy PrzeWODNIK” w ramach akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo… na wodą”. W konkursie mogą wziąć udział zespoły 3 osób w wieku do 18 lat. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 7 września 2018 roku, 30 – sekundowego spotu filmowego obrazującego bezpieczny sposób zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą oraz promującego zdrowy tryb życia.

Policjanci w czasie wakacji w szczególny sposób troszczą się o dzieci i robią wszystko, aby zapewnić im bezpieczny wypoczynek – na obozach, koloniach lub w miejscu ich zamieszkania. Działania „Bezpieczne wakacje” oraz :”Kręci mnie bezpieczeństwo…. nad wodą” prowadzone są w porozumieniu z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi. Oprócz działań informacyjno – edukacyjnych prowadzone są kontrole miejsc wypoczynku. Wspólnie spotkania z dzieci maja na celu ograniczanie negatywnych zdarzeń z udziałem dzieci, a w szczególności: wypadków komunikacyjnych, zdarzeń związanych z letnim wypoczynkiem nad wodą, kontaktów z osobami dla nich obcymi, jak również rozwijanie u dzieci i młodzieży postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.