„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” - Profilatyka ogólna - KPP Gostyń

Profilatyka ogólna

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

W ramach prowadzonej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” policjanci i WOPR z Gostynia przeprowadzili działania profilaktyczne na kąpielisku w Pępowie. Program adresowany jest do wszystkich osób korzystających z wypoczynku i rekreacji nad wodą.

 

Głównym celem akcji jest propagowanie właściwego zachowania osób korzystających z akwenów wodnych, w tym bezpiecznej kąpieli, żeglowania, czy uprawiania sportów wodnych. Projekt jest realizowany na terenie całego kraju od czerwca do września 2017 roku.

Na potrzeby akcji opracowane zostały materiały edukacyjno-informacyjne, m.in.: informatory oraz naklejki. W ramach projektu został również ogłoszony konkurs filmowy - Filmowy przeWODNIK promujący bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą.  

Gostyńscy policjanci od czasu rozpoczęcia akcji przeprowadzili kilkanaście kontroli zbiorników wodnych. Mundurowi sprawdzali stawy, żwirownie i inne akweny na których obowiązuje zakaz kąpieli. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wakacji funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi i młodzieżą szkolną na tematy związane z ich bezpieczeństwem nad wodą. Również w trakcie trwania wakacji spotykali się z najmłodszymi na różnych koloniach i obozach, gdzie poruszali temat bezpiecznych zachowań nad akwenami wodnymi.

W nasze działania aktywnie włączył się gostyński WOPR. Ratownicy szczegółowo omawiali zasady bezpiecznej kąpieli, demonstrowali akcje ratowniczą i posiadany sprzęt oraz uczyli zainteresowanych, jak należy udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pamiętajmy o bezpiecznych zachowaniach nad wodą. Brak wyobraźni, czy brawura może dla nas i naszych bliskich zakończyć się tragedią.

Wobec osób, które nie będą stosować się do obowiązujących przepisów prawa policjanci będą wyciągać konsekwencje. Zgodnie z art. 55 KW ten, kto kąpie się w miejscu zabronionym podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. Wykroczenie może zostać popełnione zarówno umyślnie jak i nieumyślnie (gdy nie wiedzieliśmy, że kąpiel w danym zbiorniku jest zabroniona).