„Pakiet życia” - Programy prewencyjne - KPP Gostyń

Programy prewencyjne

„Pakiet życia”

Pod nazwą „Pakiet życia” kryje się nowy program profilaktyczny skierowany do osób starszych i wymagających wsparcia. Będzie on realizowany od 1 kwietnia przez gostyńskich policjantów. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo naszych najbliższych.

 

Szybki wzrost liczebności grupy osób starszych rodzi potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na problemy tej grupy społecznej. W okresie starzenia się i starości pojawiają się problemy zdrowotne, opiekuńcze, psychologiczne, społeczne, ekonomiczne i inne. Osoby te często zamieszkują samotnie, bądź większą cześć dnia przebywają same z uwagi na styl życia domowników. Są zdane same na siebie, ufne, chętne do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i często schorowane. Nadmierna ufność tych osób wobec drugiego człowieka powoduje, że stają się one często ofiarami grup przestępczych żerujących na seniorach. Złożoność tych problemów wymaga wielokierunkowego podejścia i organizacji pomocy tym osobom. W związku z powyższym w trosce o wyżej wymienionych już od 1 kwietnia w Gostyniu będzie realizowany program profilaktyczny „Pakiet życia”.

Pakiet życia” to pudełko z zawartością dwóch naklejek z logo programu, kartą informacyjną oraz ulotką z informacjami o zagrożeniach. W karcie informacyjnej, którą senior powinien wypełnić, znajduje się miejsce na informacje o chorobach, przyjmowanych lekach, uczuleniach, danych kontaktowych do najbliższej rodziny, a także informacje o osobach, którym można powierzyć klucze do mieszkania/domu czy też opiekę nad zwierzęciem na wypadek gdyby senior musiał zostać hospitalizowany. W tej karcie zamieszone zostały także informacje o lokalnych instytucjach pomocowych. Natomiast na ulotce, która również znajduje się w „Pakiecie życia” zostały umieszczone dane kontaktowe do dzielnicowego oraz porady jak nie dać się oszukać i informacje o metodach działania oszustów.

Dzięki „Pakietowi życia” służby pomocowe takie jak policja, straż pożarna czy tez pogotowie ratunkowe będą miały szanse na szybszą i skuteczniejszą reakcję gdy senior jest poszkodowany. Warunkiem jest zamieszczenie jednej naklejki na drzwiach wejściowych – od wewnątrz mieszkania/domu- tak aby służby już po wejściu wiedziały, że senior korzysta z programu „Pakiet życia”. Kolejna naklejka, która znajduje się w pudełku powinna zostać naklejona w miejscu, w którym senior przechowuje pudełko „Pakiet życia” - może to być szafka lub lodówka. Zanim pudełko zostanie umieszczone we właściwym miejscu należy wypełnić kartę informacyjną, w razie takiej potrzeby dzielnicowy pomoże w tej czynności, a następnie do pudełka włożyć tę kartę oraz przyjmowane aktualnie leki.

W pierwszym etapie realizacji programu „Pakiet życia” działaniami objęci zostaną mieszkańcy ulic: Boczna, Łącznikowa, Edmunda Bojanowskiego do nr 6 B i od nr 22, Folwarczna, Kolejowa, Krótka, Mostowa– rejon przedszkoli, Osiedle 700 Lecia, Polna do nr 6 A i od nr 72, Powstańców Wielkopolskich, Przy Dworcu, Strzelecka, Towarowa, Wincentego Witosa, Wiosny Ludów, Wojska Polskiego, Zielona

 

Autorem i realizującym program jest dzielnicowy:

sierż. Marek Balczyński

kontakt telefoniczny: 516 952 851

e-mail: dzielnicowy.gostyn4@po.policja.gov.pl