Profilatyka ogólna

Z jakimi zagrożeniami mogą mieć styczność młodzi ludzie podczas wakacji

Już jutro zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie letnich wakacji. Dla dzieci i młodzieży to głównie czas wypoczynku i większej swobody. Część z młodych ludzi spędzając wolne chwile bez opieki dorosłych narażona jest na szereg niebezpieczeństw i wszelkiego rodzaju „pokus”. Wakacje to również czas, kiedy policyjne statystyki odnotowują większą ilość ucieczek dzieci z domu.

 

To rodzice i opiekunowie są odpowiedzialni za wychowanie i bezpieczeństwo swoich dzieci. Musimy o tym pamiętać zawsze, a w szczególności w okresie wakacji. Jest to bowiem czas, w którym nasze pociechy mogą pozostawać bez opieki i nadzoru. Przedmiotem naszej szczególnej troski powinny być zwłaszcza małe dzieci, bowiem brak uwagi rodzica lub opiekuna może generować niebezpieczne i tragiczne w skutkach wydarzenia.

Natomiast starsze dzieci pozostawione same sobie mogą trafić do grupy, która w wolnym czasie może podejmować przestępcze lub nieakceptowalne społecznie zachowania. Najczęstsze z nich to sięganie po papierosy, alkohol i narkotyki oraz popełnianie czynów karalnych takich jak kradzieże, uszkodzenie mienia, czy nawet rozboje.

Wakacje to też okres częstszych ucieczek dzieci z domów. Zdarza się, że lato na „gigancie” spędzają już dzieci poniżej 10 roku życia. Policyjne statystyki wskazują, że w okresie wakacji zgłaszanych w całym kraju jest około 2 tys. zaginięć osób małoletnich, z czego najliczniejszą grupę stanowią nastolatkowie. Powody ucieczek są różne, od kłopotów w szkole, po chęć przeżycia przygody, popisania się przed znajomymi, zaistnienia w grupie, czy problemów w domu rodzinnym. Może to być również forma protestu, czy chęć odreagowania problemów. Młodzież decydująca się na ucieczkę w miesiącach letnich ma więcej możliwości znalezienia noclegu, zdobycia pożywienia, czy nawiązania nowych kontaktów z rówieśnikami. W tym czasie bardzo często zaczynają się problemy młodych ludzi i konflikt z prawem.

Wychodząc niejako naprzeciw różnym zagrożeniom Policja co roku prowadzi działania związane z zakończeniem roku szkolnego i okresem wakacyjnym. Dzielnicowi i policjanci zajmujący się problematyka nieletnich spotykają się z młodymi ludźmi i rozmawiają z nimi na temat zagrożeń z jakim mogą się spotkać podczas wakacji. Kolejnym tematem szeroko omawianym to przestępczość nieletnich i konsekwencje prawne wynikające z popełnianych czynów karalnych lub przejawów demoralizacji.

Konsekwencje prawne młodzieży regulują zapisy w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

W myśl cyt. Ustawy nieletni to osoba, która:

- nie ukończyła 18 lat, a jej zachowanie wskazuje, iż wykazuje przejawy demoralizacji,
- ukończyła 13 lat, a nie ukończyła lat 17 i dopuściły się popełnienia czynu karalnego,
- nie ukończyła 21 lat i względem niej orzeczone zostały środki wychowawcze i poprawcze

Przejawy demoralizacji u nieletnich:

 • niesystematyczne uczęszczanie do szkoły,

 • wagary, inne zaniedbywanie nauki,

 • niestosowne zachowanie się w szkole i poza szkołą,

 • dłuższe przebywanie poza domem bez kontroli,

 • wałęsanie się w towarzystwie zdemoralizowanych kolegów i łączenie się w grupy,

 • zachowania agresywne,

 • ucieczki z domu,

 • palenie tytoniu,

 • picie alkoholu,

 • używanie narkotyków i innych środków odurzających,

 • przedwczesne podejmowanie życia seksualnego,

 • popełnianie czynów zabronionych przez osobę w wieku poniżej 13 lat lub nie uznanych za czyny karalne.

Zachowania tego rodzaju będące przejawem demoralizacji (niedostosowania społecznego), staną się przedmiotem zainteresowania sądu rodzinnego, jeżeli powtarzają się wielokrotnie, przybierają postać systematycznego postępowania.

Nieletni odpowiada za popełnienie czynu karalnego, którym jest przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo określone wykroczenie.

Przestępstwa najczęściej popełniane przez nieletnich:

• przestępstwa rozbójnicze – wymuszenia, kradzieże, rozboje,
• kradzieże,
• kradzieże z włamaniem,
• udział w bójce i pobiciu,
• zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy,