NSZZ Policjantów - KPP Gostyń

NSZZ Policjantów

NSZZ Policjantów

NIEZALEŻNY SAMORZ¡DNY ZWI¡ZEK ZAWODOWY POLICJANTóW

 

 

nszz

 


            Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w KPP Gostyń zawiązał się w 1991 roku. Jest to prężna organizacja, skupiająca w swoich szeregach prawie 50 % stanu osobowego komendy.

Do realizowanych przez niego głównych zadań należą m.in. działania zmierzające do podnoszenia zaufania społeczeństwa do Policji i policjantów, ochrona policjantów i ich rodzin oraz rencistów i emerytów przed obniżeniem poziomu ich życia, ochrona prawna policjantów, wpływanie na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów.

            Zarząd Terenowy w Gostyniu, na czele ze swoim przewodniczącym, asp. Rafałem Szafraniakiem realizuje te cele rzetelnie i konsekwentnie.

Poza działaniami prawnymi i pomocą socjalną, związkowi udało się wprowadzić do kalendarza wiele ciekawych imprez. Są to między innymi coroczne rodzinne grzybobrania, zawody wędkarskie, gwiazdka dla dzieci, wieczorek andrzejkowy, turniej piłki nożnej.

Związek organizuje także wiele innych imprez i uroczystości dla policjantów, ich rodzin, nie zapominając też o emerytach i rencistach, pracujących niegdyś w tej jednostce.

            Do Związku wstępują coraz młodsi członkowie. W chwili obecnej należą do niego wszyscy najmłodsi stażem policjanci.

Członkowie Związku są bardzo aktywni we wszelkich akcjach organizowanych przez Zarząd Główny.