Rewir Dzielnicowych w Gostyniu

Plany priorytetowe realizowane przez dzielnicowych na terenie gmin Gostyń i Piaski

Dzielnicowi podczas codziennych służb obchodowych realizują zadania zmierzające do ograniczenia różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń. Każdy z nich ma opracowany tzw. plan priorytetowy działań na terenie swojej dzielnicy.

 

Dzielnicowi działający na terenie gminy Gostyń i Piaski na podstawie krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozmów z mieszkańcami opracowali tzw. plany priorytetowe., których realizacja zawartych w nich założeń ma ograniczyć zjawiska przestępczości, wykroczeń i niepożądanych zachowań.


 

Dzielnica nr 1 – asp. Robert Sobczak

tel. kom. 786 936 233

e-mail: dzielnicowy.gostyn1@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym w okresie od  1 lipca do 31 grudnia 2018 roku objęty zostanie rejon marketu Dimar przy ul. Nad Kanią w Gostyniu, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz  zakłóceńspokoju i porządku publicznego.  Procedery naruszeń porządku prawnego mają miejsce przez całą dobę, a nasilają się w porach popołudniowych i wieczorowo-nocnych przez cały tydzień. Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na wizerunek  miasta oraz są uciążliwe dla osób zamieszkujących w tym rejonie.

 


 


 

Dzielnica nr 2 – asp. Krzysztof Jędrowiak

tel. kom. 786-936-234 

e-mail: dzielnicowy.gostyn2@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym objęta została ulica Górna rejon budynku 22 oraz 24. W tym rejonie dochodzi do nieprawidłowego parkowania pojazdów. Tego rodzaju zachowanie uniemożliwia swobodny przejazd mieszkańcom, a także utrudnia dostawy towaru do pobliskich lokali handlowych. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach, bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym mł. asp. Krzysztofem Jędrowiakiem.


 


 

Dzielnica nr 3 – st.sierż. Marek Balczyński

tel. kom. 516 952 851

e-mail: dzielnicowy.gostyn3@po.policja.gov.pl.


 

Planem priorytetowym w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku na terenie dzielnicy nr 3 w Gostyniu objęty zostanie rejon ulicy Hutnika 3a. W tym rejonie dochodzi do spożywania alkoholu, zakłóceń porządku oraz zaśmiecania przez osoby tam przebywające. Tego rodzaju zachowania wpływają negatywnie na ocenę stanu bezpieczeństwa przez mieszkańców ul. Hutnika w Gostyniu. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym sierż. Markiem Balczyńskim.

 


 

Dzielnica nr 4 – st. sierż. Marek Balczyński

tel. kom. 516 952 851,  

e-mail: dzielnicowy.gostyn4@po.policja.gov.pl

 

 

Planem priorytetowym w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku na terenie dzielnicy nr 4 w Gostyniu objęty zostanie rejon skweru znajdującego się przy ul. Edmunda Bojanowskiego w Gostyniu. Celem działania planu jest ograniczenie liczby niepożądanych zdarzeń w rejonie miejsca odpoczynku spacerujących osób. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym st.sierż. Markiem Balczyńskim.


 

Dzielnica nr 5 – st.sierż. Maciej Pożegowiak

tel. kom. 786 936 236

e-mail: dzielnicowy.gostyn5@po.policja.gov.pl


 

Plan priorytetowym w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku na terenie dzielnicy nr 5 w Gostyniu objęty zostanie rejon lasu przy hucie szkła, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu i zaśmiecania.  Procedery naruszeń porządku prawnego mają miejsce przez całą dobę, a nasilają się w porach popołudniowych i wieczorowo-nocnych przez cały tydzień. Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na wizerunek  miasta oraz są uciążliwe dla osób zamieszkujących w tym rejonie. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym st. sierż. Maciejem Pożegowiakiem.

Z góry dziękuję za okazaną pomoc.


 

Dzielnica nr 6 – asp. Marcin Szafraniak

tel. kom. 786-936-238

e-mail: dzielnicowy.gostyn6@po.policja.gov.pl.

 

Planem priorytetowym w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2018 r. na terenie dzialnicy nr 3 zostanie objety rejon ul. Wąskiej w Kunowie. Często w tym rejonie dochodzi do popełniania wykroczeń drogowych. Niektórzy kierowcy niestosuja się do znaku B1 - "zakaz ruchu w obu kierunkach". Tego rodzaju zadarzenia wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa zamieszkującego w tym rejonie. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach, bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym asp. Marcinem Szafraniakiem


 

Dzielnica nr 7 – mł.asp. Damian Ratajczak

tel. kom. 786936237

e-mail: dzielnicowy.gostyn7@po.policja.gov.pl.

 

Plan priorytetowym w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku na terenie dzielnicy nr 7 zostanie objety rejon Szkoły Podstawowej w Piaskach przy ul. Drzęczewskiej, gdzie dochodzi do wykroczeń w postaci spożywania alkoholu, niszczenia mienia, zaśmiecania i zakłócania spokoju i porządku publicznego.  Tego rodzaju zachowania negatywnie wpływają na ocenę społeczeństwa oraz są uciążliwe dla osób zamieszkujących w tym rejonie. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym mł.asp. Damianem Ratajczakiem.

 


 

Dzielnica nr 8 – mł.asp. Filip Ratajczak

tel. kom. 516 952 725

e-mail: dzielnicowy.gostyn8@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym na terenie dzielnicy nr 8 objęty został rejon sklepu spożywczego znajdującego się w miejscowości Strzelce Wielkie. Z ustaleń (KMZB, zgłoszenia, rozmowy z mieszkańcami) dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu zabronionym. Ze spożywaniem alkoholu ma ścisły związek zakłócanie porządku publicznego oraz niszczenia mienia przez osoby tam przebywające. Sklep znajduje się na terenie wiejskim, mieści się on w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych. W rejonie sklepu policjanci KPP w Gostyniu przeprowadzali interwencję publiczne w związku z zachowaniem się osób tam przebywających Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa zamieszkującego w miejscowości Podrzecze. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym mł.asp.. Filipem Ratajczakiem.