Rewir Dzielnicowych w Gostyniu

Plany priorytetowe realizowane przez dzielnicowych na terenie gmin Gostyń i Piaski

Dzielnicowi podczas codziennych służb obchodowych realizują zadania zmierzające do ograniczenia różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń. Każdy z nich ma opracowany tzw. plan priorytetowy działań na terenie swojej dzielnicy.

 

Dzielnicowi działający na terenie gminy Gostyń i Piaski na podstawie krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozmów z mieszkańcami opracowali tzw. plany priorytetowe., których realizacja zawartych w nich założeń ma ograniczyć zjawiska przestępczości, wykroczeń i niepożądanych zachowań.


 

Dzielnica nr 1 – asp. Robert Sobczak

tel. kom. 786 936 233

e-mail: dzielnicowy.gostyn1@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku objęty zostanie teren Góry Zamkowej w Gostyniu, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu oraz sporadycznych zakłóceń porządku publicznego. Teren ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z Rynkiem, co sprzyja grupowaniu się młodzieży. Procedery naruszeń porządku prawnego maja miejsce przez całą dobę, a nasilają się w porach popołudniowych i wieczorowo-nocnych przez cały tydzień. Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na wizerunek centrum miasta oraz są uciążliwe dla osób zamieszkujących w tym rejonie.

 


 


 

Dzielnica nr 2 – asp. Krzysztof Jędrowiak

tel. kom. 786-936-234 

e-mail: dzielnicowy.gostyn2@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym objęty został rejon budynku byłej Telekomunikacji Polskiej znajdującej się w Gostyniu przy ul. Sadowej 3. W tym rejonie dochodzi do zakłóceń porządku, spożywania alkoholu oraz niszczenia mienia przez osoby tam przebywające. Tego rodzaju zachowania wpływają negatywnie na ocenę stanu bezpieczeństwa przez mieszkańców ul. Sikorskiego w Gostyniu.

W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach, bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym mł.asp. Krzysztofem Jędrowiakiem.


 


 

Dzielnica nr 3 – asp. Marcin Szafraniak

tel. kom. 786-936-238

e-mail: dzielnicowy.gostyn3@po.policja.gov.pl.


 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 r. na terenie dzialnicy nr 3 zostanie objety rejon sklepu SEKWIM przy ul. Mostowej w Gostyniu. Często w tym rejonie dochodzi do popełniania wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu w miejscu zabronionym. Tego rodzaju zagrożenia wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa zamieszkującego w tym rejonie. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach, bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym asp. Marcinem Szafraniakiem

 


 

Dzielnica nr 4 – sierż. Marek Balczyński

tel. kom. 516 952 851,  

e-mail: dzielnicowy.gostyn4@po.policja.gov.pl

 

Na terenie dzielnicy nr 4 zostanie wprowadzony nowy programy pn. „Pakiet Życia”. Przedsięwzięcie skierowane jest do osób starszych i mieszkających samotnie. Główny cel działań to niesienie pomocy osobom starszym i mieszkającym samotnie. „Pakiet życiato pudełko z zawartością dwóch naklejek z logo programu, kartą informacyjną oraz ulotką z informacjami o zagrożeniach. W karcie informacyjnej, którą senior powinien wypełnić, znajduje się miejsce na informacje o chorobach, przyjmowanych lekach, uczuleniach, danych kontaktowych do najbliższej rodziny, a także informacje o osobach, którym można powierzyć klucze do mieszkania/domu, czy też opiekę nad zwierzęciem na wypadek gdyby senior musiał zostać hospitalizowany. W tej karcie zamieszone zostały także informacje o lokalnych instytucjach pomocowych. Natomiast na ulotce, która również znajduje się w „Pakiecie życia” zostały umieszczone dane kontaktowe do dzielnicowego oraz porady jak nie dać się oszukać i informacje o metodach działania oszustów.

Dzięki „Pakietowi życiasłużby pomocowe takie jak policja, straż pożarna czy tez pogotowie ratunkowe będą miały szanse na szybszą i skuteczniejszą reakcję gdy senior jest poszkodowany. Plan priorytetowy będzie realizowany w okresie od 1 maja 2018 roku do 30 listopada 2018 roku. W pierwszym etapie program będzie realizowany na ul. Boczna, Łącznikowa, Edmunda Bojanowskiego do nr 6 B i od nr 22, Folwarczna, Kolejowa, Krótka, Mostowa– rejon przedszkoli, Osiedle 700 Lecia, Polna do nr 6 A i od nr 72, Powstańców Wielkopolskich, Przy Dworcu, Strzelecka, Towarowa, Wincentego Witosa, Wiosny Ludów, Wojska Polskiego, Zielona


 

Dzielnica nr 5 – st.sierż. Maciej Pożegowiak

tel. kom. 786 936 236

e-mail: dzielnicowy.gostyn5@po.policja.gov.pl


 

Plan priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku mający na terenie dzielnicy nr 5 w Gostyniu objęty zostanie rejon parkingu Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdującego się na ulicy Sportowej w Gostyniu. Często w rejonie parkingu dochodzi do popełniania wykroczeń przez kierujących pojazdami ciężarowymi, którzy notorycznie łamią przepisy ruchu drogowego nie stosując się do znaku „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”. Tego rodzaju zachowanie kierujących samochodami ciężarowymi uniemożliwia zaparkowanie pojazdów osobowych na przedmiotowym parkingu osobom korzystającym z obiektów sportowych. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym st. sierż. Maciejem Pożegowiakiem.

Z góry dziękuję za okazaną pomoc.


 

Dzielnica nr 6 – asp. Marcin Szafraniak

tel. kom. 786-936-238

e-mail: dzielnicowy.gostyn6@po.policja.gov.pl.


 

Plan priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku na terenie dzielnicy nr 6 w obrębie miejscowości Klony. Często w tym rejonie dochodzi do popełniania wykroczeń przez kierujących pojazdami, którzy wbrew zakazowi wjeżdżają do lasu pojazdami mechanicznymi. Tego rodzaju zachowanie kierujących powoduje płoszenie zwierzyny leśnej oraz zakłóca wypoczynek osobom spacerującym po duktach leśnych. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym asp. Marcinem Szafraniakiem.


 

Dzielnica nr 7 – mł.asp. Damian Ratajczak

tel. kom. 786936237

e-mail: dzielnicowy.gostyn7@po.policja.gov.pl.


 

Plan priorytetowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018  roku mający na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnicy nr 7 w Piaskach wzdłuż ul. Poznańskiej do ul. Drzęczewskiej wraz z przyległymi duktami leśnymi, gdzie w ciągu całego tygodnia w porach popołudniowych oraz wieczornych dochodzi często do łamania przepisów porządkowych odnośnie niezachowania ostrożności przy trzymaniu psów, które atakują spacerujących mieszkańców gminy Piaski, co wpływa negatywnie na ocenę społeczeństwa. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym mł. asp. Damianem Ratajczakiem


 

Dzielnica nr 8 – mł.asp. Filip Ratajczak

tel. kom. 516 952 725

e-mail: dzielnicowy.gostyn8@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym na terenie dzielnicy nr 8 objęty został rejon sklepu spożywczego znajdującego się w miejscowości Strzelce Wielkie. Z ustaleń (KMZB, zgłoszenia, rozmowy z mieszkańcami) dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu zabronionym. Ze spożywaniem alkoholu ma ścisły związek zakłócanie porządku publicznego oraz niszczenia mienia przez osoby tam przebywające. Sklep znajduje się na terenie wiejskim, mieści się on w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych. W rejonie sklepu policjanci KPP w Gostyniu przeprowadzali interwencję publiczne w związku z zachowaniem się osób tam przebywających Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa zamieszkującego w miejscowości Podrzecze. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym mł.asp.. Filipem Ratajczakiem.