Rewir Dzielnicowych w Gostyniu

Plany priorytetowe realizowane przez dzielnicowych na terenie gmin Gostyń i Piaski

Dzielnicowi podczas codziennych służb obchodowych realizują zadania zmierzające do ograniczenia różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń. Każdy z nich ma opracowany tzw. plan priorytetowy działań na terenie swojej dzielnicy.

 

Dzielnicowi działający na terenie gminy Gostyń i Piaski na podstawie krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozmów z mieszkańcami opracowali tzw. plany priorytetowe., których realizacja zawartych w nich założeń ma ograniczyć zjawiska przestępczości, wykroczeń i niepożądanych zachowań.


 

Dzielnica nr 1 –st. asp. Robert Sobczak

tel. kom. 786 936 233

e-mail: dzielnicowy.gostyn1@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym w okresie od  1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku objęty zostanie rejon  parkingu przy szpitalu w Gostyniu na Placu Karola Marcinkowskiego. W tym miejscu często  kierowcy parkują samochody w miejscach objetych zakazem. Nieprawidłowe parkowanie ma  wpływ na dojazd karetek do szpitala. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym.

 


 


 

Dzielnica nr 2 – asp. Krzysztof Jędrowiak

tel. kom. 786-936-234 

e-mail: dzielnicowy.gostyn2@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym  w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku objęty został rejon ulicy Górnej 16 w Gostyniu osiedle Słoneczne, gdzie dochodzi do nieprawidłowego parkowania pojazdów.  Tego rodzaju zdarzenia są  uciążliwe dla osób zamieszkujących w tym rejonie. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym asp. Krzysztofem Jędrowiakiem.


 


 

Dzielnica nr 3 – sierż. sztab. Patryk Lichy

tel. kom. 786 936 235

e-mail: dzielnicowy.gostyn3@po.policja.gov.pl.


 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku na terenie dzielnicy nr 3 w Gostyniu objęty zostanie rejon ulicy Leszczyńskiej w Gostyniu, gdzie dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego przez pieszych. Celem działań jest ograniczenie zdarzeń w ruchu drogowym. . W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym sierż. sztab. Patrykiem Lichym.

 


 

Dzielnica nr 4 – st. sierż. Marek Balczyński

tel. kom. 516 952 851,  

e-mail: dzielnicowy.gostyn4@po.policja.gov.pl

 

 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku na terenie dzielnicy nr 4 w Gostyniu objęty zostanie rejon stacji trnsformatorowej zlokalizowanej  przy ul. Wojska Polskiego w Gostyniu, a ul. Witosa.  Celem działania planu jest ograniczenie liczby niepożądanych zdarzeń w tym rejonie (spozywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego, zasmiecanie, itp.). W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym st.sierż. Markiem Balczyńskim.


 

Dzielnica nr 5 – sierż.sztab.  Maciej Pożegowiak

tel. kom. 786 936 236

e-mail: dzielnicowy.gostyn5@po.policja.gov.pl

 

Plan priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku na terenie dzielnicy nr 5 w Gostyniu objęty zostanie rejon placu zabaw na ul. Starogostyńskiej. W tym miejscu dochodzi zasmiecania, dewastacji i spozywania alkoholu.  W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym sierż.szt. Maciejem Pożegowiakiem.


 

Dzielnica nr 6 – asp. Marcin Szafraniak

tel. kom. 786-936-238

e-mail: dzielnicowy.gostyn6@po.policja.gov.pl.

 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. na terenie dzielnicy nr 6 zostanie objęty rejon marketu Dino w miejscowości Gola, gdzie dochodzi do zakłóceń porządku publicznego. Do przedmiotowych wykroczeń dochodzi najczęsciej w godzinach 9:00 - 22:00. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach proszę o kontakt z dzielnicowym asp. Marcinem Szafraniakiem


 

Dzielnica nr 7 – mł.asp. Damian Ratajczak

tel. kom. 786936237

e-mail: dzielnicowy.gostyn7@po.policja.gov.pl.

 

Plan priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku na terenie dzielnicy nr 7 zostanie objęty rejon ul. Ogrodowej w Piaskach w okolicy "Przystani Malińcza", gdzie dochodzi do zakłócania porzadku publicznego, spozywania alkoholu, zaśmiecania w róznych godzinach dnia i nocy. Tego rodzaju zachowania negatywnie wpływają na ocenę społeczeństwa oraz są uciążliwe dla osób zamieszkujących w tym rejonie. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym mł.asp. Damianem Ratajczakiem.

 


 

Dzielnica nr 8 – asp. Filip Ratajczak

tel. kom. 516 952 725

e-mail: dzielnicowy.gostyn8@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym na terenie dzielnicy nr 8 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku objęty został plac zabaw w Bodzewie, gdzie w porach wieczorowo - nocnych dochodzi do zakłóceń porządku publicznego, spozywania alkoholu, zasmiecania oraz niszczenia mienia przez osoby tam przebywajace. Zdarzenia maja miejsce głównie w piatki i soboty. Tego rodzaju zachowania negatywnie wpływają na ocenę społeczeństwa oraz są uciążliwe dla osób zamieszkujących w tym rejonie. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym asp. Filipem Ratajczakiem.