Posterunek Policji w Borku Wlkp.

Plany priorytetowe realizowane przez dzielnicowych na terenie gmin Borek Wlkp. i Pogorzela

 

Dzielnicowi podczas codziennych służb obchodowych realizują zadania zmierzające do ograniczenia różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń. Każdy z nich ma opracowany tzw. plan priorytetowy działań na terenie swojej dzielnicy.

 

Dzielnicowi działający na terenie gmin Borek Wlkp. i Pogorzela na podstawie krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozmów z mieszkańcami opracowali tzw. plany priorytetowe., których realizacja zawartych w nich założeń ma ograniczyć zjawiska przestępczości, wykroczeń i niepożądanych zachowań.

 

 

sierż.szt.Krzysztof Gogół

tel. kom. 786-936-241

e-mail: dzielnicowy.borek9@po.policja.gov.pl

 

Planem działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku objęty został rejon sklepu spozywczego przy ul. Rynek w Borku Wlkp. W tym miejscu wieczorami i w nocy dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz uszkodzeń mienia. Tego rodzaju zachowania wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa zamieszkującego w tym rejonie. W celu eliminacji negatywnych zachowań o wszelkich spostrzeżeniach lub ewentualnych nieprawidłowościach proszę telefonicznie informować Posterunek Policji w Borku Wielkopolskim pod nr tel. 655758330.

 

 

asp. Przemysław Lisiecki

tel. kom. 786-936-240

dzielnicowy.borek10@po.policja.gov.pl

 

Planem działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku objęty został rejon garazy w miejscowosci karolew (w pobliżu bloków). jest to teren nieoświetlony., gdzie w godzinach wieczorowych spozywa alkohol.  Tego rodzaju zachowania wpływają negatywnie na ocenę społeczną oraz są uciążliwe dla osób korzystających z placu zabaw. W celu eliminacji negatywnych zachowań o wszelkich spostrzeżeniach lub ewentualnych nieprawidłowościach proszę telefonicznie informować Posterunek Policji w Borku Wielkopolskim pod nr tel. 655758330.

 

st.sierż. Nikodem Biliński

tel. kom. 786 936 239

e-mail:  dzielnicowy.borek11@po.policja.gov.pl

 

Planem działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku objęty odcinek drogi pomiędzy miejscowościami Skokówko - Jeżew. W tym rejonie dochodzi do zasmiecania drogi (wyrzucanie smieci przez ludzi).. Tego rodzaju zachowania będą potepiane, a ich sprawcy będa odpowiadać za swoje czyny. W celu eliminacji negatywnych zachowań o wszelkich spostrzeżeniach lub ewentualnych nieprawidłowościach proszę telefonicznie informować Posterunek Policji w Borku Wielkopolskim pod nr tel. 655758330.

 

mł.asp. Anita Godniak

tel. kom. 786 936 243

e-mail:  dzielnicowy.borek12@po.policja.gov.pl

 

Planem działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia do 3o czerwca 2020 roku objęty został rejon Zespołu Szkół Zawodowych w pogorzeli przy ul. krobskiej. W trakcie przerw lekcyjnych niektórzy uczniowie opuszczają budynek szkoły i przy skrzyżowaniu ul.Krobskiej z ul. Zeromskiego dopuszczają się róznych niezgodnych z przepisami czynów.  Tego rodzaju zachowania wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa zamieszkującego na terenie miasta Pogorzela.

W celu eliminacji negatywnych zachowań o wszelkich spostrzeżeniach lub ewentualnych nieprawidłowościach proszę telefonicznie informować Posterunek Policji w Borku Wielkopolskim pod nr tel. 655758330 lub odpowiedzialnego za rejon służbowy dzielnicowego

 

 

 

sierż.szt. Rafał Nawrocik

tel. kom. 786-936-242

e-mail:  dzielnicowy.borek13@po.policja.gov.pl 

Planem działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku objęty został rejon praystanku autobusowego usytuowanego w Małgowie, gdzie dochodzi do spozywania alkoholu i zaśmiecania. Ma to miejsce głównie w porze wieczorowo- nocnej szczególnie w piątki i soboty. Tego rodzaju zachowania wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa zamieszkującego w miejscowości Małgów.

W celu eliminacji negatywnych zachowań o wszelkich spostrzeżeniach lub ewentualnych nieprawidłowościach proszę telefonicznie informować Posterunek Policji w Borku Wielkopolskim pod nr tel. 655758330 lub odpowiedzialnego za rejon służbowy - dzielnicowego sierż.szt. Rafała Nawrocika pod numerem telefonu 786-936-242.