Posterunek Policji w Borku Wlkp.

Plany priorytetowe realizowane przez dzielnicowych na terenie gmin Borek Wlkp. i Pogorzela

 

Dzielnicowi podczas codziennych służb obchodowych realizują zadania zmierzające do ograniczenia różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń. Każdy z nich ma opracowany tzw. plan priorytetowy działań na terenie swojej dzielnicy.

 

Dzielnicowi działający na terenie gmin Borek Wlkp. i Pogorzela na podstawie krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozmów z mieszkańcami opracowali tzw. plany priorytetowe., których realizacja zawartych w nich założeń ma ograniczyć zjawiska przestępczości, wykroczeń i niepożądanych zachowań.

 

 

st.sierż. Krzysztof Gogół

tel. kom. 786-936-241

e-mail: dzielnicowy.borek9@po.policja.gov.pl

 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku objęty zostanie rejon targowiska miejskiego w Borku Wlkp., gdzie w porze wieczorowo - nocnej dochodzi do naruszania prawa poprzez zakłócanie porządku publicznego, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz uszkodzeń mienia przez osoby tam przebywające. Tego rodzaju zagrożenia wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa zamieszkującego na terenie miejscowości Borek Wlkp. oraz osób korzystających z targowiska oraz przyległego do niego parkingu.

 

 

mł.asp. Przemysław Lisiecki

tel. kom. 786-936-240

dzielnicowy.borek10@po.policja.gov.pl

 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku objęty zostanie rejon drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Siedmiorogów Pierwszy – Trzecianów i teren leśny między miejscowościami Siedmiorogów Drugi i Cielmice, gdzie dochodziło do kradzieży linii napowietrznej w 2015 i 2017 roku i wypalania przewodów. W celu przeciwdziałania takim zdarzeniom rejon ten został objęty planem priorytetowym pracy dzielnicowego. Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa zamieszkującego pobliskie miejscowości, gdzie dochodziło do przerw w łączności telefonicznej i internetowej.

 

asp.szt. Szymon Gołombek

tel. kom. 786 936 239

e-mail:  dzielnicowy.borek11@po.policja.gov.pl

 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku objęty zostanie rejon parkingu przy kościele we wsi Jeżewo. W godzinach popołudniowych i wieczornych w tym miejscu gromadzi się młodzież w wyniku czego dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych, takich jak zaśmiecanie, czy spożywanie alkoholu. Tego rodzaju zdarzenia negatywnie wpływają na ocenę społeczeństwa zamieszkującego na terenie tej wioski.

 

mł.asp. Anita Godniak

tel. kom. 786 936 243

e-mail:  dzielnicowy.borek12@po.policja.gov.pl

(zastępstwo pełni sierż.szt. Rafał Nawrocik)

 

Policjanci z Posterunku Policji w Borku Wielkopolskim realizują plan priorytetowy obejmujący okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. mający na celu poprawę stanu bezpieczeństwa poprzez ograniczenie i eliminacje popełnianych wykroczeń w obrębie skrzyżowania ul.Krotoszyńska / Krobska w miejscowości Pogorzela. Przypadki nieprawidłowego parkowania oraz kierujących niestosujących się do obowiązujących przepisów prawa negatywnie wpływają na ocenę bezpieczeństwa w oczach lokalnego społeczeństwa.

W celu eliminacji negatywnych zachowań o wszelkich spostrzeżeniach lub ewentualnych nieprawidłowościach proszę telefonicznie informować Posterunek Policji w Borku Wielkopolskim pod nr tel. 655758330 lub odpowiedzialnego za rejon służbowy - dzielnicowego sierż.szt. Rafała Nawrocika pod numerem telefonu 786-936-242.

Z góry dziękuję za współpracę i okazaną pomoc.

 

 

sierż.szt. Rafał Nawrocik

tel. kom. 786-936-242

e-mail:  dzielnicowy.borek13@po.policja.gov.pl 

Policjanci z Posterunku Policji w Borku Wielkopolskim realizują plan priorytetowy obejmujący okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. mający na celu poprawę stanu bezpieczeństwa poprzez ograniczenie i eliminacje popełnianych wykroczeń w obrębie tzw. dzikiego kąpieliska w miejscowości Głuchów. Przypadki zaśmiecania, grupowania się młodzieży czy spożywania alkoholu i inne przejawy łamania obowiązujących przepisów prawa negatywnie wpływają na ocenę bezpieczeństwa w oczach lokalnego społeczeństwa.

W celu eliminacji negatywnych zachowań o wszelkich spostrzeżeniach lub ewentualnych nieprawidłowościach proszę telefonicznie informować Posterunek Policji w Borku Wielkopolskim pod nr tel. 655758330 lub odpowiedzialnego za rejon służbowy - dzielnicowego sierż.szt. Rafała Nawrocika pod numerem telefonu 786-936-242.

Z góry dziękuję za współpracę i okazaną pomoc.