Posterunek Policji w Krobi

Plany priorytetowe realizowane przez dzielnicowych na terenie gmin Krobia i Pępowo

 

Dzielnicowi podczas codziennych służb obchodowych realizują zadania zmierzające do ograniczenia różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń. Każdy z nich ma opracowany tzw. plan priorytetowy działań na terenie swojej dzielnicy.

 

Dzielnicowi działający na terenie gmin Krobia i Pępowo na podstawie krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozmów z mieszkańcami opracowali tzw. plany priorytetowe., których realizacja zawartych w nich założeń ma ograniczyć zjawiska przestępczości, wykroczeń i niepożądanych zachowań.

 

asp. Piotr Skwara

tel. kom. 786-936-244 

e-mail:  dzielnicowy.krobia14@po.policja.gov.pl

 

 

Planem priorytetowym w okresie w okresie od 1 października 2019 roku do 31 września 2020 roku objęty został rejon placu zabaw przy ul. Targowej w Krobi, gdzie w porze wieczorowo-nocnej szczególnie piątki, soboty, niedziele gromadzi się młodzież, która spożywa alkohol.  Informacje dotyczące nieprawidłowości w tym miejscu były zgłaszane przez mieszkańców Krobi. Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa oraz stwarzają realne zagrożenie dla innych postronnych osób.

 

asp. Alan Michalski

tel. kom. 786-936-246

 e-mail:  dzielnicowy.krobia15@po.policja.gov.pl

 

 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku objęty zostanie rejon placu zabaw" przy ul. Wjazdowej w Pudliszkach. W porach wieczorowo-nocnych szczególnie w piątki i soboty w rejonie sklepu gromadzą się osoby, które spożywają alkohol. Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa oraz stwarzają realne zagrożenie dla innych postronnych osób. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym asp. Alanem Michalskim

 

mł.asp.  Mariusz Klukowski

tel.kom. 786-936-245

e-mail:  dzielnicowy.krobia16@po.policja.gov.pl

 

 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku objęty zostanie rejon świetlicy wiejskiej w Chwałkowie. W rejonie sklpeu dochodzi do grupowania się osób spożywających alkohol szczególnie w godzinach wieczorowych. Tego typu zachowania negatywnie wpływają na ocenę społeczeństwa oraz są uciążliwe dla osób zamieszkujących w tym rejonie. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym mł.asp. Mariuszem Klukowskim.

 

 

asp.szt. Marek Chocianowski

tel. kom. 786 936 247

e-mail:  dzielnicowy.krobia17@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku objęty zostanie rejon skweru przy ul. Powstańców Wlkp. w Pępowie, gdzie w jego obrębie dochodzi do spożywania alkoholu. Policjanci w trakcie służb często w tym rejonie ujawniają wykroczenia porządkowe. Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na wizerunek miejscowosci oraz są uciążliwe dla osób zamieszkujących w tym rejonie. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym asp. sztab. Marek Chocianowski.

 

asp. Łukasz Leśniarek

tel. kom. 786-936-248

e-mail:  dzielnicowy.krobia18@po.policja.gov.pl

 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku został objęty rejon sklepu w miejscowości Wilkonice, gdzie w jego obrębie dochodzi do spożywania alkoholu.  Tego rodzaju zdarzenia są nieakceptowalne przez lokalne społeczeństwo. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym asp. Łukasz Leśniarek.