Posterunek Policji w Krobi

Plany priorytetowe realizowane przez dzielnicowych na terenie gmin Krobia i Pępowo

 

Dzielnicowi podczas codziennych służb obchodowych realizują zadania zmierzające do ograniczenia różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń. Każdy z nich ma opracowany tzw. plan priorytetowy działań na terenie swojej dzielnicy.

 

Dzielnicowi działający na terenie gmin Krobia i Pępowo na podstawie krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozmów z mieszkańcami opracowali tzw. plany priorytetowe., których realizacja zawartych w nich założeń ma ograniczyć zjawiska przestępczości, wykroczeń i niepożądanych zachowań.

 

mł.asp. Piotr Skwara

tel. kom. 786-936-244 

e-mail:  dzielnicowy.krobia14@po.policja.gov.pl

 

 

Planem priorytetowym w okresie w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 30 września 2018 roku objęty został rejon sklepu wielobranżowego mieszczącego się w Krobi przy ul. Poznańskiej. W porach wieczorowo-nocnych szczególnie piątki, soboty w rejonie sklepu przebywające w okolicach sklepu osoby spożywają alkohol. Jest to miejsce usytuowane w rejonie parku miejskiego. Informacje dotyczące nieprawidłowości w tym miejscu były zgłaszane przez mieszkańców ul. Poznańskiej
i Mickiewicza w Krobi. Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa oraz stwarzają realne zagrożenie dla innych postronnych osób.

 

asp. Sławomir Mazideński

tel. kom. 786-936-246

 e-mail:  dzielnicowy.krobia15@po.policja.gov.pl

 

 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku objęty zostanie rejon ogródków działkowych w Pudliszkach. W porach wieczorowo-nocnych szczególnie w piątki i soboty na terenie ogródków działkowych przy ul. Leszczyńskiej w Pudliszkach grupuje się miejscowa młodzież, która dopuszcza się niszczenia mienia oraz wybryków chuligańskich. Teren ogródków działkowych zrzeszony jest w tzw. ,, Rodzinny Ogród Działkowy” i składa się ze 158 mniejszych działek. Informacje dotyczące nieprawidłowości w tym miejscu były zgłaszane przez sołtysa wsi oraz mieszkańców ul. Leszczyńskiej w Pudliszkach. Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa oraz stwarzają realne zagrożenie dla innych postronnych osób.

 

mł.asp.  Mariusz Klukowski

tel.kom. 786-936-245

e-mail:  dzielnicowy.krobia16@po.policja.gov.pl

 

 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku objęty zostanie rejon sklepu wielobranżowego w Gogolewie, gdzie w jego obrębie dochodzi do spożywania alkoholu. Procedery naruszeń porządku prawnego mają miejsce przez całą dobę, a nasilają się w porach popołudniowych i wieczorowo-nocnych przez cały tydzień. Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na wizerunek centrum miasta oraz są uciążliwe dla osób zamieszkujących w tym rejonie.

 

 

asp.szt. Marek Chocianowski

tel. kom. 786 936 247

e-mail:  dzielnicowy.krobia17@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku objęty zostanie rejon sklepu wielobranżowego w miejscowości Siedlec, gm. Pępowo, gdzie w jego obrębie dochodzi do spożywania alkoholu. Procedery naruszeń porządku prawnego mają miejsce przez całą dobę, a nasilają się w porach popołudniowych i wieczorowo-nocnych przez cały tydzień. Policjanci w trakcie służb często w tym rejonie ujawniają wykroczenia porządkowe. Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na wizerunek centrum miasta oraz są uciążliwe dla osób zamieszkujących w tym rejonie.

 

mł.asp. Łukasz Leśniarek

tel. kom. 786-936-248

e-mail:  dzielnicowy.krobia18@po.policja.gov.pl

 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku został objęty rejon stadionu, w miejscowości Czeluścin, gmina Pępowo, gdzie w porze wieczorowo-nocnej dochodzi do aktów wandalizmu, zaśmiecania i spożywania alkoholu przez grupujące się w tym miejscu osoby. Tego rodzaju zdarzenia są nieakceptowalne przez lokalne społeczeństwo i w wielu przypadkach wyczerpują znamiona wykroczenia. Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa oraz stwarzają realne zagrożenie dla innych postronnych osób.