Posterunek Policji w Krobi

Plany priorytetowe realizowane przez dzielnicowych na terenie gmin Krobia i Pępowo

 

Dzielnicowi podczas codziennych służb obchodowych realizują zadania zmierzające do ograniczenia różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń. Każdy z nich ma opracowany tzw. plan priorytetowy działań na terenie swojej dzielnicy.

 

Dzielnicowi działający na terenie gmin Krobia i Pępowo na podstawie krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozmów z mieszkańcami opracowali tzw. plany priorytetowe., których realizacja zawartych w nich założeń ma ograniczyć zjawiska przestępczości, wykroczeń i niepożądanych zachowań.

 

asp. Piotr Skwara

tel. kom. 786-936-244 

e-mail:  dzielnicowy.krobia14@po.policja.gov.pl

 

 

Planem priorytetowym w okresie w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku objęty został rejon parku mieszczącego się w Krobi przy ul. Biskupiańskiej. W porach wieczorowo-nocnych szczególnie piątki, soboty na terenie parku n/n osoby spożywają alkohol.  Informacje dotyczące nieprawidłowości w tym miejscu były zgłaszane przez mieszkańców Krobi. Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa oraz stwarzają realne zagrożenie dla innych postronnych osób.

 

mł.asp. Alan Michalski

tel. kom. 786-936-246

 e-mail:  dzielnicowy.krobia15@po.policja.gov.pl

 

 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku objęty zostanie rejon sklepu spożywczego w Pudliszkach. W porach wieczorowo-nocnych szczególnie w piątki i soboty w rejonie sklepu dochodzi do spożywania alkoholu i zaśmiecania. Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa oraz stwarzają realne zagrożenie dla innych postronnych osób.

 

mł.asp.  Mariusz Klukowski

tel.kom. 786-936-245

e-mail:  dzielnicowy.krobia16@po.policja.gov.pl

 

 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku objęty zostanie rejon punktu kasacji pojazdów w Chwałkowie, gdzie w jego obrębie dochodzi do nieprawidłowego parkowania. Procedery naruszeń porządku prawnego mają miejsce przez całą dobę. Tego rodzaju zdarzenia mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

 

 

asp.szt. Marek Chocianowski

tel. kom. 786 936 247

e-mail:  dzielnicowy.krobia17@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku objęty zostanie rejon skweru przy ul. Powstańców Wlkp. w Pępowie, gdzie w jego obrębie dochodzi do spożywania alkoholu i zakłóceń porządku publicznego. Procedery naruszeń porządku prawnego mają miejsce przez całą dobę, a nasilają się w porach popołudniowych i wieczorowo-nocnych przez cały tydzień. Policjanci w trakcie służb często w tym rejonie ujawniają wykroczenia porządkowe. Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na wizerunek miejscowosci oraz są uciążliwe dla osób zamieszkujących w tym rejonie.

 

asp. Łukasz Leśniarek

tel. kom. 786-936-248

e-mail:  dzielnicowy.krobia18@po.policja.gov.pl

 

Planem priorytetowym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku został objęty rejon placu zabaw w miejscowości Wilkonice, gdzie w porze wieczorowo-nocnej dochodzi do aktów wandalizmu, zaśmiecania i spożywania alkoholu przez grupujące się w tym miejscu osoby. Tego rodzaju zdarzenia są nieakceptowalne przez lokalne społeczeństwo i w wielu przypadkach wyczerpują znamiona wykroczenia.