Realizacja wniosków z debat społecznych w 2015 roku - Realizacje wniosków z debaty - KPP Gostyń

Realizacje wniosków z debaty

Realizacja wniosków z debat społecznych w 2015 roku

Sprawozdanie z realizacji zobowiązań z debat społecznych organizowanych w 2015 r. przez Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu.

 

 

 

 

Debata społeczna, która odbyła się 27 maja 2015 roku  w Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

 

L.p.

Wnioski

Realizacja

1.

Mieszkanka Os. 700-lecia 6 w Gostyniu zgłosiła, że w nocy na pobliskim placu zabaw gromadzi się młodzież i niewłaściwie się zachowuje (hałasy).

Odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu. Realizacja na bieżąco.

2.

Mężczyzna zadał pytanie dot. nieprzestrzegania przez kierujących znaku „Ustąp pierwszeństwa” w rejonie skrzyżowania ulic Mostowej-Strzeleckiej i Powstańców Wlkp. 

Mężczyzna, który zadał pytanie nieprawidłowo interpretował przepisy. Na spotkaniu i po zakończonej debacie szczegółowej odpowiedzi udzielił mu Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego.

3.

 Mieszkanka Gostynia prosiła o wyjaśnienie jej; jak ma interpretować znak C-16-13 na ścieżce pieszo-rowerowej.

Odpowiedzi na pytanie udzielił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego.

4.

 Mieszkanka Gostynia pytała o bezpieczeństwo dzieci bawiących się na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej, w pobliżu ścieżki pieszo-rowerowej.

Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego.

5.

Mieszkanka Gostynia wystąpiła z wnioskiem o utworzenie progów zwalniających na ul. Górnej w Gostyniu.

Odpowiedzi udzielił a Zastępca Burmistrz Gostynia

6.

Mieszkanka Gostynia pytała o możliwość wybudowania nowych przystanków dla komunikacji miejskiej, zorganizowania dla seniorów bezpłatnej komunikacji w okresie letnim do miejscowości Cichowo.

Odpowiedzi udzielił a Zastępca Burmistrz Gostynia

7.

 Mieszkanka Gostynia pytała o możliwość zakupu dla miejscowego szpitala rezonansu magnetycznego.

Odpowiedzi udzielił Starosta Gostyński

8.

 Mieszkanka Gostynia zadała pytanie dot. remontu chodnika przy ul. Mostowej w Gostyniu.

Odpowiedzi udzielił Starosta Gostyński i Zastępca Burmistrz Gostynia

9.

Ostatnie pytanie związane z właścicielami psów, którzy nie sprzątają po swoich czworonogach i nie korzystają ze specjalnych darmowych pakietów.

Odpowiedzi udzielił Komendant Straży Miejskiej w Gostyniu.

 


 

 

 

Debata społeczna, która odbyła się  24 czerwca 2015 roku  w Gostyniu

 

L.p.

Wnioski

Realizacja

1.

Mieszkaniec Gostynia złożył pisemna skargę na ręce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Skarga zgłoszona była na policjantów WRD KWP Poznań, którzy w jego ocenie niesłusznie zatrzymali dowód rejestracyjny, którym jeździł jego pracownik.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji przyjął skargę i poinformował, zgłaszającego, ze otrzyma pisemną odpowiedź

2.

Mieszkaniec ul. Tkackiej w Gostyniu zgłosił, ze znak zakaz postoju na tej ulicy nie jest respektowany przez kierowców

Odpowiedzi udzielił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i Naczelnik WRD KPP Gostyń

3.

 Mieszkaniec Gostynia pytał o obwodnicę dla miasta Gostynia i dlaczego ruch pojazdów ciężarowych mógł być wycofany z centrum miasta w takie dni jak „Dni Gostynia’, „Dzień Mleka”, a w inne dni nie można

Odpowiedzi udzielił Wicewojewoda, Starosta Gostyński i  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu

4.

 Mieszkaniec Gostynia pytał o oznakowanie dróg w takie dni jak „Dni Gostynia”. W jego ocenie są mało czytelne przez co ludzie jeżdżą na pamięć

Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego.

5.

Mieszkaniec Gminy Gostyń zgłosił uwagę dotyczącą świateł do jazdy dziennej. Niektórzy kierowcy nie używają tych świateł lub są jego zdaniem niezgodne
z przepisami

Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego.

6.

Mężczyzna zadał pytanie dotyczące strefy inwestycyjnej w Czachorowie.  Prosi o wyznaczenie przejścia dla pieszych

Odpowiedzi udzielił Starosta Gostyński

7.

Uczeń ZSR w Grabonogu (klasa policyjna) zadał pytanie o dofinansowanie wyjazdu do Kiekrza

Odpowiedzi udzielili Wicewojewoda, Starosta Gostyński i  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

8.

Uczeń ZSR w Grabonogu (klasa policyjna) zadał pytanie o możliwość zwiększenia ilości zajęć praktycznych dla uczniów klas policyjnych z policjantami

Odpowiedzi udzielił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

9.

Uczeń ZSR w Grabonogu (klasa policyjna) zadał pytanie o możliwość powstania nowego boiska na terenie szkoły

Odpowiedzi udzielił Starosta Gostyński

10.

Mężczyzna z sali zwrócił uwagę, że rowerzyści często przejeżdżają po przejściach dla pieszych

Odpowiedzi udzielił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu

11.

Mężczyzna z sali zwrócił uwagę, że część kierowców nie umie zachować się na skrzyżowaniu w ruchu okrężnym - rondzie przy zmianie pasa ruchu

Odpowiedzi udzielił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

12.

Mężczyzna z sali pytał o zbyt jego zdaniem gęsto posadzone drzewa przy drodze wojewódzkiej W 434.

Odpowiedzi udzielił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i Naczelnik WRD KPP Gostyń

13.

Mężczyzna z sali zwrócił uwagę, ze na drodze Strzelce Wielkie – Piaski droga i ścieżka rowerowa są porośnięte krzewami

Odpowiedzi udzielił Starosta Gostyński

14.

Mężczyzna z sali pytał o ustawienie podczas kontroli radiowozu policyjnego i policjantów chowających się w tzw. „krzakach”.

Odpowiedzi udzielił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i Naczelnik WRD KPP Gostyń

15.

Mieszkanka gminy Krobia pytała o to, czy jest możliwość przeprowadzenia kursu
z samoobrony dla kobiet w miejscowości Krobia

Odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu

  

 

Debata społeczna która odbyła się18 listopada 2015 roku w Pępowie

 

L.p.

Wnioski

Realizacja

1.

Dwie Panie zadały pytania dotyczyły spraw związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym (wykroczenia popełniane przez kierowców wobec rowerzystów w Pępowie).

Odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu

2.

Mężczyzna z Sali zadał pytania dotyczące infrastruktury drogowej: kiedy powstanie obwodnica Gostynia i temat krzewów w przydrożnych rowach, które zasłaniają widoczność kierowcom wyjeżdżającym z dróg podporządkowanych

Odpowiedzi udzielił Starosta Gostyński i Wójt Gminy Pępowo

3.

 Kobieta z Sali zadała pytanie dot. właścicieli psów, którzy pozostawiają je bez opieki , a te często biegają po ulicach

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Pępowo i Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu

4.

Kobieta z sali zadała pytanie dotyczące problematyki dopalaczy

Odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu. Do pytania odniósł się również Wójt Gminy Pępowo.