Realizacja wniosków z debat społecznych w 2014 roku - Realizacje wniosków z debaty - KPP Gostyń

Realizacje wniosków z debaty

Realizacja wniosków z debat społecznych w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji zobowiązań z debat społecznych organizowanych w 2014 r. przez Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu.

 

 

 

 

W 2014 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu odbyły się dwie debaty społeczne poświęcone szeroko rozumianemu pojęciu bezpieczeństwa.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 23 czerwca 2014 roku w sali Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Gostyniu przy ul. Hutnika 4. Spotkanie było poświęcone tematyce szroko rozumianego bezpieczeństwa w powiecie gostyńskim. W debacie udział wzięli Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu kom. Piotr Gorynia, Starosta Gostyński Robert Marcinkowski i Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak. Na spotkanie przybyło 80 osób, którzy pytali o infrastrukturę drogową, możliwość zwiększenia liczby patroli pieszych, reakcje na wykroczenia drogowe oraz złożyli następujące postulaty:

1)     Prośba mieszkańca Gostynia o zwiększenie liczby patroli ruchu drogowego na ul. Poznańskiej w Gostyniu. Mężczyzna prośbę swoja motywował dużą liczbą kierowców, którzy przekraczają dozwolona prędkość. Odpowiedzi udzielił Komendant Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu i przyjął wniosek do realizacji.  Postulat jest realizowany na bieżąco.

2)     Mieszkanka miejscowości Pępowo zwróciła się prośbą o częstsze kontrole Placu Cyryla Ratajskiego w Pępowie, gdzie wg niej młodzi kierowcy łamią przepisy ruchu drogowego. Postulat przyjął Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu i jest on realizowany na bieżąco.

3)     Mieszkaniec gminy Poniec złożył wniosek do Starosty Gostyńskiego
o wyprofilowanie nawierzchni na skrzyżowaniu dróg Poniec-Janiszewo-Miechcin. Odpowiedzi udzielił Robert Marcinkowski Starosta Gostyński.

4)     Sołtys Dzięczyny zwrócił się do Starosty Gostyńskiego o przestawienie słupa energetycznego, który jest postawiony na chodniku w Dzięczynie. Odpowiedzi udzielił Robert Marcinkowski Starosta Gostyński.

5)     Mieszkańcy ul. Rynek z Gostynia złożyli postulat o zwiększenie liczby patroli
w okresie letnim w rejonie ulicy Rynek i ulic przyległych z uwagi na większą ilość lokali gastronomicznych (ogródki piwne) i większa ilość osób z nich korzystających. Postulat przyjął Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu. Liczba służb-patroli pieszych została zwiększona. W tym rejonie odbywają się tzw. służby płatne za które płaci Miasto Gostyń.

6)     Mieszkanka Gostynia zwróciła się z prośbą o zwiększenie liczby patroli ruchu drogowego na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Gola. W ocenie kobiety rowerzyści, którzy jadą z Goli do Siemowa stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym. Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego st.asp. Rafał Jarus.
W ramach służb i Trasy Stałego Nadzoru policjanci będą zwracać szczególną uwagę na ten odcinek drogi.

7)     Mieszkaniec ul. Poznańskiej z Gostynia zwrócił się z prośbą o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej w dwóch punktach ul. Poznańskiej. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak.

8)     Mieszkaniec Gostynia zwrócił się prośbą o zwiększenie ilości latarni ulicznych na os. Pożegowo w Gostyniu. Odpowiedzi udzielił Jerzy Kulak Burmistrz Gostynia.
W ostatnim okresie zainstalowano 70 nowych lamp. Liczba ta będzie systematycznie zwiększana.

9)     Mieszkanka Magdalenek gmina Pępowo podziękował oficjalnie policjantom z Krobi za szybkie, sprawne i profesjonalne przeprowadzenie działania wobec organizatora wycieczki i odzyskanie pieniędzy za zapłacona wycieczkę, która nie doszła do skutku.

Druga debata społeczna odbyła się w dniu 29 października 2014 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 10. Spotkanie odbyło się z udziałem insp. Michała Domagalskiego Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu nadkom. Piotra Goryni, Waldemara Paternogi Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Roberta Marcinkowskiego-Starosty Gostyńskiego,  Jerzego Kulaka-Burmistrza Miasta i Gminy Gostyń. Ponadto w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych mediów i 62 mieszkańców powiatu gostyńskiego. Uczestnicy debaty
zadawali pytania związane
z infrastrukturą drogową, przepisami dotyczącymi ruchu rowerzystów, interwencji policyjnych i zwiększenia ilości patroli policyjnych. Ponadto mieszkańcy złożyli następujące postulaty:

1)     Pani dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Ewa Ulanicka zadała pytanie dot. zagrożenia narkomanii w powiecie gostyńskim. Odpowiedzi udzielił nadkom. Piotr Gorynia. Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu przedstawił dane statystyczne i jakie działania policyjne i profilaktyczne prowadzi gostyńska Policja.

2)     Mieszkaniec Gostynia zadał pytanie: „w jaki sposób ma wyjechać bezpiecznie
z garażu przy ul. Jana Pawła II”. Wyjazd z tego garażu prowadzi bezpośrednio na drogę krajową K-12. Dodał, że wyjeżdżając z garażu uczestniczył w kolizji
z rowerzystą. Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu st.asp. Rafał Jarus.

3)     Przedstawiciel firmy ATC Kaczmarek Zakład Doskonalenia Zawodowego dla Kierowców zadał pytanie: Dlaczego jest tak słabe zainteresowanie konkursami ruchu rogowego przez szkoły ponadpodstawowe. Odpowiedzi udzielił Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.

4)     Mężczyzna z Sali zadał pytanie: czy można pociągnąć do odpowiedzialności karnej osoby, które anonimowo w Internecie zamieszczają komentarze. Odpowiedzi na temat odpowiedzialności i trybów ścigania takich osób, udzielił nadkom. Piotr Gorynia Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu.

5)     Ten sam mężczyzna skierował pytanie do Burmistrza Gostynia. Dotyczyło ono braku możliwości przejazdu przez miasto, gdy są opuszczone rogatki przy torach kolejowych i tworzą się korki w mieście. Odpowiedzi udzielił Jerzy Kulak-Burmistrz Gostynia.

6)     Były Burmistrz Gostynia Jerzy Woźniakowski zadał pytanie do obecnego na Sali Waldemara Paternogi Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pytanie dotyczyło zdarzenia drogowego - dlaczego była odmowa przylotu helikoptera w celu przetransportowania dziecka ze szpitala w Gostyniu do kliniki w Poznaniu. Odpowiedzi udzielił Waldemar Paternoga.

7)     Przedstawiciel firmy ATC Kaczmarek Zakład Doskonalenia Zawodowego dla Kierowców zadał pytanie: Dlaczego pracownicy różnych firm bagatelizują szkolenie dla swoich pracowników-kierowców i nie wysyłają ich na szkolenie swoich umiejętności na „torze bezpiecznej jazdy”. Dodał, ze jest to szkolenie bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską. Obecni na Sali przyjęli informację do wiadomości.

8)     Mężczyzna z Sali skierował pytanie do Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu. Pytanie dotyczyło możliwości rozwijania monitoringu, zwiększenia liczby kamer
w mieście. Odpowiedzi udzielili nadkom. Piotr Gorynia i Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak.

9)     Mężczyzna z sali zadał pytanie dot. kibiców przyjezdnych na stadionie miejscowej Kani. Dokładnie zapytał: kto decyduje o tym, że kibice drużyn przyjezdnych nie siedzą w wyznaczonym sektorze, tzw. klatce. Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Ireneusz Rolnik.

10)  Ten sam mężczyzna zadał pytanie: Jak województwo i powiat są przygotowane na zagrożenia związane z epidemią Eboli. Odpowiedzi udzielił Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Waldemar Paternoga.

Wszystkie postulaty, które w 2014 roku zostały przyjęte do realizacji i wdrożenia przez Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu zostały zrealizowane lub są realizowane
w dalszym ciągu.