Realizacja wniosków z debat społecznych w 2013 roku - Realizacje wniosków z debaty - KPP Gostyń

Realizacje wniosków z debaty

Realizacja wniosków z debat społecznych w 2013 roku

Sprawozdanie z realizacji zobowiązań z debat społecznych organizowanych w 2013 r. przez Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu.

 

 

 

 

 

L.p.

Wnioski

Realizacja

1.

Prośba o dostarczenie informacji – wizerunku dzielnicowych do klubu „ Złota Jesień”

 

Zrealizowano w wyznaczonym terminie

2.

Prośba o częstsze kontrole drogowe w Gostyniu na ul. Powstańców Wlkp. (przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących)

 

Realizowane na bieżąco – zwiększono ilość patroli i kontroli prędkości na tej ulicy.

3.

Zwiększenie ilości patroli w rejonie parku i Szkoły Muzycznej

 

Realizowane na bieżąco – zwiększono ilość i częstotliwość patroli

4.

Uwaga co do oznaczenia pionowego znak B-33 (ograniczenie prędkości do 40 km/h) w miejscowościach Janiszewo, Pomykowo i Moraczewo

 

Ograniczenie prędkości w miejscowości Janiszewo podyktowane jest tym, że wjazd oraz wyjazd z miejscowości to dwa niebezpieczne zakręty, natomiast przez obszar zabudowany przebiega prosty odcinek drogi. Powyższe ograniczenie prędkości zostało zainicjowane na wniosek mieszkańców wsi. Miejscowości Pomykowo
i Moraczewo znajdują się w powiecie leszczyńskim

5.

Zagadnienia dot. Poruszania się rowerami po chodnikach, w tym na ul. Poznańskiej w Gostyniu

 

Zainteresowanej udzielono pisemnej odpowiedzi z informacją dotycząca aktualnych obowiązujących przepisów z zakresu ruchu rowerów. Ponadto w dniu 27 listopada 2013 r. na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu zamieszczono obowiązujące przepisy z zakresu ruchu pieszych i rowerów (baner)

6.

Prośba o przeprowadzenie szkolenia dla pracowników szkół z powiatu gostyńskiego przeprowadzających dzieci przez przejścia dla pieszych

 

Szkolenie przeprowadzono w dniu 17 grudnia 2013 roku. W szkoleniu udział wzięło 11 osób.

7.

Uwagi kierowane przez mieszkańca gminy Piaski pod adresem policjantów. Mężczyzna zarzucał policjantom długi czas działania,  „czas działania był bardzo opóźniony” oraz, że sprawcy chodzą po wolności, jeden został ukarany mandatem karnym,
a pozostali pouczeni

 

Sprawa została zbadana i wyjaśniona w terminie do dnia 2 grudnia 2013 r. Interwencja została przeprowadzona prawidłowo, a zastosowane środki prawne wobec sprawców były adekwatne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

8.

Uwagi kierowane przez mieszkańca gminy Pogorzela  pod adresem Policji. Dotyczyły Interwencji zgłaszanych przez niego w stosunku do syna. Mężczyzna zarzucał, że policjanci z Borku Wlkp. są znajomymi syna

 

Sprawa została zbadana i wyjaśniona w terminie do dnia 2 grudnia 2013 r. Zarzuty pod adresem policjantów się nie potwierdziły.

9.

Prośba o wybudowanie ścieżki rowerowej z Gostynia do Kunowa.

Realizacja Burmistrz Miasta i Gminy w Gostyniu.

 

   

10.

Uciążliwy ruch pojazdów w centrum Gostynia z uwagi na brak obwodnicy

Realizacja Starosta Gostyński

 

11.

Prośba o zwiększenie ilości patroli na ul. Poznańskiej z uwagi na przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących

Realizowane na bieżąco – zwiększono ilość patroli ruchu drogowego na ul. Poznańskiej, w celu kontroli statycznych i i dokonywania pomiarów prędkości.

12.

Prośba o zwiększenie ilości patroli w weekendy na terenie powiatu gostyńskiego.

Sukcesywnie w ramach dostępnych sił i środków zwiększono liczbę patroli w weekendy