Realizacja wniosków z debat społecznych w 2017 roku - Realizacje wniosków z debaty - KPP Gostyń

Realizacje wniosków z debaty

Realizacja wniosków z debat społecznych w 2017 roku

Sprawozdanie z realizacji zobowiązań z debat społecznych organizowanych w 2017 r. przez Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu.

 

Debata społeczna, która odbyła się 9 marca 2017 roku  w Poniecu

 

 1. Mieszkaniec miejscowości Dzięczyna – odniósł się do znaku ograniczenie prędkości 30 km/h na drodze prowadzącej na stawy w Dzięczynie. Mężczyzna prosił o częstsze kontrole w tym rejonie. Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego mł.asp. Adrian Polerowicz.

 2. Mężczyzna z sali przedstawił problem złego stanu dróg powiatowych na terenie gminy Poniec. Wyraził swoje wątpliwości, czy kolejne wprowadzanie ograniczeń do 30 i 40 km/h „na dziurawych odcinkach” przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa na tych drogach? Jakie działania gmina podejmuje, aby przymusić powiat do naprawy tych dróg i co robi w tym zakresie V-ce Starosta, który jest mieszkańcem Ponieca, a nie dba jego zdaniem o lokalną społeczność. Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Ponieca (takie przypadki są na bieżąco zgłaszane do osób odpowiedzialnych za drogi powiatowe) oraz N-k WRD KPP Gostyń (ograniczenia prędkości są tylko ostrzeżeniem dla kierujących, że na danym odcinku występuje zagrożenie i należy zmniejszyć prędkość, aby nie spowodować zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego oraz nie uszkodzić swojego pojazdu), a nie miejscem do karania kierowców

 3. Pani sołtys z Waszkowa – dlaczego nie wprowadzono ograniczenia prędkości na wyremontowanym odcinku drogi w Waszkowie, gdzie zdaniem mieszkańców kierujący samochodami przekraczają dozwoloną prędkość. Odpowiedział: N-k WRD, który jest członkiem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa, która opiniuje takie wnioski przed ich wdrożeniem do realizacji. Komisja uznała, że ograniczenie do 50 km/h jest wystarczającym progiem ograniczającym prędkość w tej miejscowości ponieważ nie dochodzi tam do żadnych zdarzeń drogowych.

 4. Mężczyzna z sali, dlaczego podmiot, który na zlecenie powiatu wycinał zadrzewienia wzdłuż drogi powiatowej Drzewce – Czarkowo nie posprzątał po sobie (zabrali drewno tzw. grube opałowe, a gałęziówkę pozostawili na rowie i wiatr ją wywiewa na jezdnie tworząc zagrożenia miejscowe). Kto odpowiadał z ramienia powiatu za nadzór nad tą firmą, dlaczego nikt z pracowników powiatu tego nie sprawdził i dlaczego strażacy z OSP po nocach mają to teraz usuwać. Odpowiedział: Zastępca Burmistrza Ponieca, że niezwłocznie takie zgłoszenie wyśle do powiatu. Kierownik Posterunku Policji w Poniecu asp.szt. A. Flak poinformował Prezesa, że po tym ostatnim zgłoszeniu było to już posprzątane.

 5. Mężczyzna z sali zgłosił prawdopodobną awarię sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym w Robczysku gm. Krzemieniewo (teren PKP Leszno) na drodze Poniec - Robczysko, gdzie jego zdaniem „zbyt późno załącza się sygnalizacja ostrzegająca
  o nadjeżdżającym pociągu i może dojść do tragedii. Sygnalizacja działa, „ale
  w ostatniej chwili, gdy pociąg już wjeżdża na przejazd”. Prawdopodobnie - jego zdaniem po zimie nie działają krańcowe włączniki najazdowe. Prosi
  o powiadomienie kolei o tym fakcie. Odpowiedział I Z-ca K-ta, że mimo, iż nie jest to teren działania KPP w Gostyniu niezwłocznie powiadomimy o tych spostrzeżeniach zarządcę torowiska z PKP oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Gostyń mł.asp. Adrian Polerowicz, że sprawę przekażemy miejscowej Policji.

 6. Mężczyzna z sali zgłosił wniosek, aby Policja za pośrednictwem lokalnych mediów przeprowadziła kampanię uświadamiającą użytkowników dróg (głównie chodzi o kierowców), że strażak biorący udział w działaniach ratowniczych niezależnie, od tego czy jest to pożar, czy zdarzenie na drodze ma prawo wydawać polecenia kierującym – w tym wstrzymać całkowicie ruch na danym odcinku drogi do czasu zakończenia działań ratowniczych (chodziło mu też o kierowanie ruchem na wyznaczonych objazdach). Odpowiedzi udzielił Naczelnik WRD w Gostyniu mł.asp. Adrian Polerowicz i oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu asp.szt. Sebastian Myszkiewicz.

 7. Pan z sali (mieszkaniec ul. Harcerskiej) zgłosił zagrożenie dla dzieci udających się do szkoły (mieszkańców również) chodnikiem na ul. Gostyńskiej w Poniecu na tzw. przewężeniu drogi, gdzie kierowcy ciężarówek nie zwalniają i może dojść do wypadku. Odpowiedział” Zastępca Burmistrza Ponieca (gmina wybudowała za rowem dodatkowy chodnik na tym odcinku, bo cały ten odcinek się nie pokrywa z przewężeniem) i odpowiedzi udzielił również Naczelnik WRD w Gostyniu mł.asp. Adrian Polerowicz

 

Debata społeczna, która odbyła się 21 czerwcaa 2017 roku  w Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu przy ul. Polnej 72

 

 

 

 1. Głos zabrała kobieta, która zgłosiła swoje spostrzeżenia względem rowerzystów, którzy jadą ścieżką pieszo-rowerowa na ul. Wrocławskiej w Gostyniu (dzwonienie, brak kultury rowerzystów). Odpowiedzi udzielił asystent Wydziału Ruchu Drogowego mł.asp. Jakub Tomczak.

 2. Inna kobieta zapytała, o oznakowanie drogi rowerowej, pieszo-rowerowej. Odpowiedzi jak są oznakowane te drogi i którą stroną należy się poruszać udzielił mł.asp. Jakub Tomczak.

 3. Kolejna uczestniczka debaty pytała jak bezpiecznie dotrzeć do marketu Lidl idąc od strony ulicy Lipowej (brak chodnika). Odpowiedzi udzielił asystent WRD mł.asp. Jakub Tomczak,

 4. Inna z uczestniczek zapytała, czy można jeździć rowerem po przejściu dla pieszych. Odpowiedzi udzielił kom. Marcin Dopierała i mł.asp. Jakub Tomczak.,

 5. Kolejne pytanie dotyczył miejsc parkingowych – dla inwalidów na parkingu przy markecie Inter Marsche. Odpowiedzi udzielił mł.asp. Jakub Tomczak,

 6. Ostatnie pytanie, zgłoszenie dotyczyło nie zamykania drzwi wejściowych do bloku na os. 700-lecia przez mieszkańców. Na pytanie odpowiedział kom. Marcin Dopierała. Sprawa również została przekazana dzielnicowemu, który ma przeprowadzić rozmowy z mieszkańcami na temat ich bezpieczeństwa i sposobów unikania kradzieży, włamań i innych przestępstw i wykroczeń.