Plany priorytetowe dzielnicowych - Ważne i ciekawe - KPP Gostyń

Ważne i ciekawe

Plany priorytetowe dzielnicowych

Dzielnicowi podczas codziennych służb obchodowych realizują zadania zmierzające do ograniczenia różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń. Każdy z nich ma opracowany tzw. plan priorytetowy działań na terenie swojej dzielnicy.

 

Dzielnicowi działający na terenie gminy Gostyń i Piaski na podstawie krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozmów z mieszkańcami opracowali tzw. plany priorytetowe., których realizacja zawartych w nich założeń ma ograniczyć zjawiska przestępczości, wykroczeń i niepożądanych zachowań.


 

Dzielnica nr 1 – asp. Robert Sobczak

tel. kom. 786 936 233

e-mail: dzielnicowy.gostyn1@po.policja.gov.pl


 

Planem objęta zostanie ulica Wąska w Gostyniu, gdzie dochodzi do nieobyczajnych wybryków w postaci załatwiania potrzeb fizjologicznych na elewacje budynków, drzwi i korytarze. Ponadto w tym rejonie dochodzi do zaśmiecania. Ludzie, którzy przechodzą tą ulica często wyrzucają różnego rodzaju śmieci na chodnik i ulicę. Procedery te mają miejsce głównie w porach wieczorowo nocnych w weekendy. Tego rodzaju zdarzenia wpływają na negatywny wizerunek centrum miasta oraz są uciążliwe dla osób zamieszkujących w tych rejonach.


 


 

Dzielnica nr 2 – asp. Krzysztof Jędrowiak

tel. kom. 786-936-234 

e-mail: dzielnicowy.gostyn2@po.policja.gov.pl


 

Planem działania objęty został rejon sklepu Lewiatan przy ul. Górnej w Gostyniu. W tym miejscu bardzo często dochodzi do nieprawidłowego parkowania pojazdów. Policja informowana jest o wykroczeniach przez klientów sklepu i mieszkańców pobliskich bloków.


 


 

Dzielnica nr 3 – asp. Marcin Szafraniak

tel. kom. 786-936-238

e-mail: dzielnicowy.gostyn3@po.policja.gov.pl.


 

Realizuje plan działania priorytetowego mający na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnicy nr 3 w rejonie ul. Leszczyńskiej w Gostyniu. Często w tym rejonie dochodzi do popełniania wykroczeń przez pieszych uczestników ruchu, którzy notorycznie przechodzą przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Tego rodzaju zachowanie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo pieszych oraz na ocenę społeczeństwa. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym asp. Marcin Szafraniak.


 

Dzielnica nr 4 – sierż. Marek Balczyński

tel. kom. 516 952 851,  

e-mail: dzielnicowy.gostyn4@po.policja.gov.pl


 

Planem działania zostanie objęty rejon sklepu spożywczego w sąsiedztwie bloku nr 6 ul. Wojska Polskiego w Gostyniu. Z ustaleń dokonanych przez dzielnicowego w trakcie rozmów z mieszkańcami wynika, że w przy sklepie młodzi ludzie spożywają alkohol. Najczęściej do wykroczeń dochodzi w porach popołudniowych i wieczorowo nocnych. Ponadto miejsce to znajduje się obok piaskownicy, gdzie bawią się dzieci. Miejsce to jest również często zaśmiecane butelkami, puszkami, pustymi paczkami po papierosach i innymi śmieciami.


 

Dzielnica nr 5 – st.sierż. Maciej Pożegowiak

tel. kom. 786 936 236

e-mail: dzielnicowy.gostyn5@po.policja.gov.pl


 

Plan działania priorytetowego mający na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnicy nr 5 w rejonie sklepu „Żabka” znajdującego się na ulicy Twardowskiego w Gostyniu. Często w rejonie sklepu „Żabka” dochodzi do popełniania wykroczeń przez kierujących pojazdami, którzy notorycznie zatrzymują się w rejonie skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Tego rodzaju zachowanie kierujących wpływa negatywnie na bezpieczeństwo pieszych oraz na ocenę społeczeństwa. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym st. sierż. Maciejem Pożegowiakiem.


 

Dzielnica nr 6 – asp. Marcin Szafraniak

tel. kom. 786-936-238

e-mail: dzielnicowy.gostyn6@po.policja.gov.pl.


 

Plan działania priorytetowego mający na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnicy nr 6 w rejonie dwóch przystanków autobusowych znajdujących się na trasie Gostyń - Kunowo. Często w tym rejonie dochodzi do popełniania wykroczeń przez kierujących pojazdami, którzy notorycznie zatrzymują się na zatokach autobusowych. Tego rodzaju zachowanie kierujących wpływa negatywnie na bezpieczeństwo pieszych oraz na ocenę społeczeństwa. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym asp. Marcin Szafraniak.


 

Dzielnica nr 7 – mł.asp. Damian Ratajczak

tel. kom. 786936237

e-mail: dzielnicowy.gostyn7@po.policja.gov.pl.


 

Plan priorytetowy obejmujący okres od 01.07.2017 roku do 31.12.2017 roku mający na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnicy nr 7 w Piaskach w rejonie kompleksu leśnego przy ul. Drzęczewskiej a Leśnej, gdzie w ciągu całego tygodnia w porach popołudniowych oraz wieczornych dochodzi często do łamania przepisów porządkowych przez osoby tam przebywające, co wpływa negatywnie na ocenę społeczeństwa. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym mł.asp.. Damianem Ratajczakiem.


 

Dzielnica nr 8 – mł.asp. Filip Ratajczak

tel. kom. 516 952 725

e-mail: dzielnicowy.gostyn8@po.policja.gov.pl


 

Planem priorytetowym na terenie dzielnicy nr 8 objęty został rejon sklepu spożywczego znajdującego się w miejscowości Podrzecze. Z ustaleń (KMZB, zgłoszenia, rozmowy z mieszkańcami) dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu zabronionym. Ze spożywaniem alkoholu ma ścisły związek zakłócanie porządku publicznego oraz niszczenia mienia przez osoby tam przebywające. Sklep znajduje się na terenie wiejskim, mieści się on w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych. W rejonie sklepu policjanci KPP w Gostyniu przeprowadzali interwencję publiczne w związku z zachowaniem się osób tam przebywających Tego rodzaju zdarzenia wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa zamieszkującego w miejscowości Podrzecze. W przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach bądź spostrzeżeniach proszę o kontakt z dzielnicowym mł.asp.. Filipem Ratajczakiem.