Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Ważne i ciekawe - KPP Gostyń

Ważne i ciekawe

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniu 22 lutego 2017 roku obchodzony będzie w Polsce, po raz czternasty, Dzień Ofiar Przestępstw. Obchody Dnia Ofiar Przestępstw mają przypominać o konieczności stałego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw w naszym kraju oraz o konieczności podejmowania działań na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody mają również zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. W tym roku, szczególna uwaga zwracana będzie na zagadnienia związane z uprawnieniami, wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. W celu uzyskania dalszego wsparcia osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zwrócić się do podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w 2017 roku. Lista tych podmiotów dostępna jest pod adresem: https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialanosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitencjarnej/pomoc-pokrzywdzonym/
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w roku 2017 obchodzony będzie w dniach od 20 lutego do 26 lutego. Wzorem lat ubiegłych prokuratorzy biorą udział w jego obchodach m.in. pełniąc w siedzibach prokuratur dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielane będą informacje o ich uprawnieniach i obowiązkach. 

 

Dyżury w prokuraturze Rejonowej w Gostyniu::

·         w dniu 20 lutego 2017r. godz. 12.00-16.00 prokurator Jacek Masztalerz

·         w dniu 21 lutego 2017r. godz. 08.00-14.00 prokurator Bogdan Zygmunt

·         w dniu 22 lutego 2017r. godz. 08.00-14.00 prokurator Justyna Cała

·         w dniu 23 lutego 2017r. godz. 08.00-14.00 prokurator Magdalena Chuda

·         w dniu 24 lutego 2017r. godz. 08.00-14.00 prokurator Jacek Masztalerz.

Poza powyższymi terminami w godzinach urzędowania Prokuratury Rejonowej w Gostyniu, po uprzednim umówieniu prokurator Jacek Masztalerz

Jak co roku Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu będzie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. W dniach od 20 do 26 lutego porad w ramach swoich uprawnień i kompetencji będą udzielać wyznaczeni policjanci . Funkcjonariusze dyżurować będą w budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. W dniach 20-24 luty 2017 roku w godzinach od 9:00 do 20:00, w dniach 25-26 luty w godzinach 15:00 – 20:00.