Podsumowanie pracy gostyńskich policjantów za 2018 rok - Dzisiaj - KPP Gostyń

Podsumowanie pracy gostyńskich policjantów za 2018 rok

Wczoraj w budynku pomocniczym Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu odbyła się odprawa roczna na której podinspektor Piotr Gorynia podsumował pracę funkcjonariuszy w 2018 roku. W spotkaniu udział wzięli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Rafał Pawłowski, wicestarosta gostyński Janusz Sikora i prokurator rejonowy Jacek Masztalerz.

 

12 lutego 2019 br. w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę gostyńskich policjantów za 2018 rok. W odprawie uczestniczy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Rafał Pawłowski, policjanci gostyńskiej jednostki oraz wicestarosta gostyński Janusz Sikora i prokurator rejonowy Jacek Masztalerz.

Spotkanie rozpoczęto od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Następnie podinspektor Piotr Gorynia przywitał wszystkich zebranych i oddał głos swojemu zastępcy. Komisarz Krzysztof Wróblewski przedstawił wyniki pracy policjantów za 2018 rok.

W dalszej części insp. Rafał Pawłowski podziękował funkcjonariuszom i pracownikom policji za ich ciężką pracę. Natomiast osiągnięte wyniki określił jako bardzo dobre. Podkreślił, że oprócz ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń bardzo ważnym elementem policyjnej służby jest profilaktyka i rola dzielnicowego. Mówił również o tym, że w Polsce spada liczba przestępstw kryminalnych, a widoczny jest wzrost przestępstw gospodarczych. Zwrócił uwagę na takie zagadnienia jak ściganie przestępców wyłudzających zwroty z podatków vat i oferujących do sprzedaży towary z podrobionymi lub bez polskich znaków towarowych akcyzy. Dodał, że oprócz liczb i statystyk, które dają pewien obraz na całokształt pracy, najważniejsza jest codzienna i systematyczna służba na rzecz społeczeństwa.

Obecny na odprawie wicestarosta gostyński Janusz Sikora również podziękował policjantom za codzienną pracę, w swoim wystąpieniu odniósł się do problematyki wypadków i kolizji drogowych oraz podkreślił jak ważna w naszym życiu jest profilaktyka.

Do przedstawionych wyników pracy gostyńskich policjantów odniósł się również prokurator rejonowy Jacek Masztalerz, który pogratulował osiągniętych wyników i skuteczności w ściganiu sprawców przestępstw.

Odprawę podsumował Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu podinspektor Piotr Gorynia, który podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków, samorządom za wsparcie, a prokuratorowi za dotychczasową współpracę.