Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w szkołach - Dzisiaj - KPP Gostyń

Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w szkołach

Wczoraj w gostyńskim liceum odbyła się debata społeczna, której tematem było bezpieczeństwo na terenie placówek oświatowych. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy, pedagodzy i pracownicy szkół oraz Starosta Gostyński i Zastępca Burmistrza Gostynia.

 

Dyskusja miała na celu poznanie opinii, propozycji i oczekiwań związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem na terenie szkół.

Na spotkanie zaproszeni zostali dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i pracownicy szkół z terenu powiatu gostyńskiego. W dyskusji udział wzięli również Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Zastępca Burmistrza Gostynia Grzegorz Skorupski oraz Naczelnicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu i Starostwa Powiatowego.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu podinspektor Piotr Gorynia, który przywitał przybyłych gości i przedstawił temat spotkania.

Następnie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu komisarz Krzysztof Wróblewski przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa, omówił program „Dzielnicowy bliżej nas”, aplikację „Moja Komenda” i „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Odniósł się również do wniosków z ubiegłorocznych debat społecznych.

W dalszej kolejności problematykę nieletnich i programy profilaktyczne omówiła st.asp. Monika Curyk. Policjantka przedstawiła również zagrożenia z jakimi mogą spotkać się młodzi ludzie.

Następnie głos zabrali uczestnicy debaty. W swoich wypowiedziach podkreślali, jak ważna i potrzebna jest dyskusja na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie szkół i placówek oświatowych. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły możliwości zwiększenia patroli w rejonie szkół i dalszej współpracy w dziedzinie programów profilaktycznych. Kolejne pytania były związane z przestępczością nieletnich i możliwością instalowania monitoringu w rejonach szkół.

Z ramienia Policji na pytania odpowiadali podinspektor Piotr Gorynia i komisarz Krzysztof Wróblewski. Starosta Gostyński Robert Marcinkowski i Zastępca Burmistrza Gostynia Grzegorz Skorupski w swoich wystąpieniach mówili, że powiat i miasto będą dbać o bezpieczeństwo uczniów nie tylko w szkole, ale również poza nią. Szczególnie w zakresie ruchu drogowego budując nowe ścieżki rowerowe, oraz zatrudniając osoby do przeprowadzania dzieci przez jezdnię. Podkreślili również, jak ważna w tym temacie jest profilaktyka i specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, policjantów i innych osób mających bezpośredni kontakt i udział w nauce i wychowywaniu dzieci i młodzieży.

Na zakończenie spotkania Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu podinspektor Piotr Gorynia podziękował wszystkim obecnym za udział w debacie i zapewnił, że złożone wnioski i postulaty zostaną przeanalizowane i rozpatrzone do realizacji.