W piątek odbyła się odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu - Dzisiaj - KPP Gostyń

W piątek odbyła się odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu

W piątek w budynku pomocniczym Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu odbyła się odprawa roczna podsumowująca 2017 rok. Na omówieniu wyników pracy obecni byli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski, Starosta Gostyński Robert Marcinkowski i Prokurator Rejonowy Jacek Masztalerz.

 

26 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu odbyła się odprawa roczna, która miała na celu omówienie i podsumowanie wyników pracy za 2017 rok.

Spotkanie rozpoczęto od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. W dalszej części podinspektor Piotr Gorynia przywitał przybyłych gości i oddał głos swojemu zastępcy. Komisarz Krzysztof Wróblewski przedstawił i omówił wyniki pracy jednostki za 2017 rok.

Obecny na odprawie Starosta Gostyński Robert Marcinkowski podziękował funkcjonariuszom za dobrze wykonaną pracę. Dodał, że gostyńska jednostka od wielu lat utrzymuje stały dobry i wysoki poziom. Do osiągniętych wyników i realizacji stawianych zadań odniósł się prokurator Jacek Masztalerz, który pogratulował spadku przestępczości i skuteczności w ściganiu przestępstw. Dodał, że w nowym 2018 roku czekają nowe wyzwania i zapowiada się zwiększona ilości postępowań dotyczących tzw. niealimentacji.

Na koniec głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski. Komendant ocenił pracę gostyńskich policjantów jako wykonaną bardzo dobrze. Pogratulował osiągniętych wyników i życzył satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Przybyłym gościom podziękował za dotychczasową współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa.