Policjanci będą sprawdzać oznakowania posesji - Dzisiaj - KPP Gostyń

Policjanci będą sprawdzać oznakowania posesji

Policjanci skontrolują budynki i domy mieszkalne na terenie powiatu gostyńskiego pod kątem właściwego oznakowania posesji. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości funkcjonariusze w pierwszej kolejności będą uświadamiać właścicieli, administratorów i dozorców o obowiązku umieszczenia takiego oznaczenia, a gdy rozmowa nie odniesie skutku wobec tych osób będą wyciągane konsekwencje prawne.

 

Apelujemy do mieszkańców, właścicieli, dozorców, administratorów budynków i domów w powiecie gostyńskim o to, aby zaopatrzyli swoje posesje w tabliczki z numerami porządkowymi i nazwą ulicy albo placu.

Jak ważne jest prawidłowe oznakowanie budynku wiedzą o tym najlepiej służby ratownicze. Pomimo przeprowadzenia już kilku akcji informacyjno-kontrolnych, niestety zdarzają się jeszcze przypadki, gdzie policjanci, strażacy, ratownicy medyczni, czy pracownicy innych służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa jadąc na wezwanie szukają konkretnego adresu. Służby tracą cenne minuty, które mogą uratować ludzkie życie lub zdrowie. Powody braku tabliczek są różne, czasami brak wiedzy, a czasami zwykłe zaniedbanie.

W przypadku ujawnienia przez policjantów braku odpowiedniego oznakowania budynku, będą oni w pierwszej kolejności stosować pouczenia. Natomiast, gdy rozmowa nie odniesie skutku, wobec tych osób będą wyciągane konsekwencje prawne.

Przypominamy, że oznakowanie posesji zgodnie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń jest obowiązkiem właściciela, administratora, dozorcy lub użytkownika nieruchomości. Na budynku musi znajdować się numer porządkowy i nazwa ulicy. Brak realizacji obowiązku jest zagrożony karą grzywny do 250 zł albo karą nagany.