Święto Służby Cywilnej w gostyńskiej jednostce Policji - Dzisiaj - KPP Gostyń

Święto Służby Cywilnej w gostyńskiej jednostce Policji

Z okazji Dnia Służby Cywilnej Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu podinsp. Piotr Gorynia, wyróżnił pochwałami oraz dodatkowymi dniami wolnymi od pracy szczególnie wyróżniających się pracowników cywilnych.

 

Podczas spotkania z pracownikami cywilnymi, które odbyło się w dniu dzisiejszym (13 listopada) Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu przekazał słowa podziękowania i uznania za codzienną i sumienną pracę. Szczególnie wyróżniajacy się pracownicy zostali nagrodzeni dodatkowymi dniami wolnymi. Podinsp. Piotr Gorynia podkreślił, jak ważną rolę w Policji odgrywają pracownicy cywilni, to właśnie dzięki ich pomocy możliwe jest sprawniejsze wykonywanie obowiązków służbowych. W dużej mierze przyczyniają się również do kształtowania pozytywnego wizerunku Policji. Do życzeń skierowanych przez kierownictwo gostyńskiej jednostki Policji dołączył się również Przewodniczący NSZZ Policjantów przy KPP w Gostyniu asp. sztab. Wojciech Łysakowski. Po części oficjalnej uroczystości pracownicy cywilni zostali zaproszeni na symboliczną kawę i słodki poczęstunek.