Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa - Aktualności - KPP Gostyń

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa

Data publikacji 17.04.2013

dsc_1386W poniedziałek władze samorządowe i lokalni dziennikarze uczestniczyli w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa w naszym regionie. Organizatorem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu insp. Michał Domagalski. Debatę zorganizowano celem zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa, a także wymiany informacji między policją, a mieszkańcami regionu o istniejących  zagrożeniach.

 

 

Pierwsza debata społeczna odbyła się 15 kwietnia w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. Zorganizowana została przez miejscowego Komendanta w ramach pilotażowego programu zachęcającego lokalne społeczeństwo do dialogu z Policją.

Głównym celem spotkania było zdiagnozowanie oczekiwań mieszkańców powiatu gostyńskiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wymiana informacji pomiędzy policją, a lokalną społecznością na temat występujących zagrożeń.

Z zaproszonych osób do debaty, udział wzięli Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Sekretarz Gminy Krobia Katarzyna Szablewska i Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego z Pępowa Grzegorz Wabiński oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu insp. Michał Domagalski. Chwilę później p.o. Zastępcy Komendanta kom. Piotr Gorynia przedstawił informację na temat działań i osiągniętych wyników przez miejscowych policjantów w 2012 roku.

Niestety do dialogu nie doszło ponieważ zabrakło na spotkaniu mieszkańców naszego powiatu. Pytania jednak padły, zadawali je przedstawiciele lokalnych władz i mediów. Policjanci z uwagą wysłuchali głosów przybyłych osób. Wszystkie postulaty uczestników debaty przyjęto do realizacji.

Takie spotkania dla policjantów są bardzo ważnym czynnikiem przy wypracowywaniu wspólnych i skutecznych metod eliminowania zagrożeń.

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu w 2013 roku planuje przeprowadzenie jeszcze jednej debaty o tej samej tematyce. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wyrażenie swojej opinii na temat formy i miejsca przeprowadzenia spotkania. Bardzo ważne będą dla nas również wszystkie inne informacje i sugestie, które mogą spowodować większe zainteresowanie takim spotkaniem.

Wszystkie Państwa opinie i zdania na powyższy temat prosimy kierować na podany poniżej adres email.


 

rzecznik@gostyn.policjagov.pl

dsc_1386

dsc_1395

 dsc_1400

dsc_1398